Now showing items 1-2 of 2

  • Kudrycyzacja, czyli poniewieranie nauki przez biurokrację (added: 2020-02-17) 

    Matuszewski, Jacek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
    Nasilające się w ostatnich latach tendencje reformy nauki w Polsce prowadzą do zdominowania jej przez biurokrację różnego szczebla. Zamierzona amerykanizacja organizacji nauki i jej fi nansowania w znacznej mierze obciążyła ...
  • Rozświetlenia. Wyzwania psychologiczne w czasie przełomu. Część I: Stres i jakość życia (added: 2022-01-18) 

    Majczyna, Marek; Pawłowski, Leszek; Mirski, Andrzej; Wilczek-Rużyczka, Ewa; Frendo, Dominika; Kubacka-Jasiecka, Dorota; Filipowska, Dominika; Kupczyk, Michał; Kowalówka, Marta; Gałkowska, Agnieszka; Borczykowska-Rzepka, Marta; Konarska, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
    Z wprowadzenia: "Książka zatytułowana Rozświetlenia. Wyzwania psychologiczne w czasie przełomu. Część I: Stres i jakość życia wpisuje się w aktualnie toczące się namysły i dyskusje nad zagadnieniami od zawsze żywotnymi ...