Now showing items 5-7 of 7

 • Rola migracji i emulacji w strategii długoterminowej archiwizacji publikacji elektronicznych (added: 2014-01-10) 

  Januszko-Szakiel, Aneta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Publikacje elektroniczne stanowią obecnie pokaźną część światowych zasobów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych. Biorąc pod uwagę pogląd, że „technologia cyfrowa ulegnie trwałemu wbudowaniu w dorobek obecnego i ...
 • Trwała identyfikacja publikacji w repozytoriach cyfrowych – przegląd stosowanych systemów (added: 2014-01-20) 

  Januszko-Szakiel, Aneta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Wokół zagadnień trwałej ochrony zasobów cyfrowych (added: 2020-09-18) 

  Januszko-Szakiel, Aneta; Schrimpf, Sabine; Ren, Mary; Töwe, Matthias; Jakubiec, Anna; Pazdur, Marzena; Adamus-Kowalska, Justyna; Bubel, Dagmara; Kuczyński, Łukasz; Szczygłowska, Lidia; Witczak, Dorota; Panaś, Kamil; Sobkowiak, Krzysztof; Mazurek, Cezary; Parkoła, Tomasz; Werla, Marcin; Maczuga, Justyna; Przyłuska, Jolanta; Pietrzyk, Zdzisław; Olejnik, Dorota; Gongała, Elżbieta; Kukurowska, Zofia; Stąporek, Marta; Szepski, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Słowo wstępne: "Cyfrowe kolekcje wartościowych dokumentów powstają w wyniku procesów elektronicznego publikowania oraz digitalizacji materiałów analogowych. Są one świadectwem dorobku polskiej działalności naukowej i ...