Now showing items 1-1 of 1

  • Paradygmaty i orientacje badawcze w nauce o bezpieczeństwie (added: 2020-02-03) 

    Ziarko, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
    Artykuł obejmuje teoretyczne rozważania dotyczące istoty paradygmatu i orientacji badawczych w nauce o bezpieczeństwie. Zaakcentowano znaczenie kwestii ontologicznych i epistemologicznych jako istotnych i pomocnych w ...