Now showing items 23-24 of 24

  • Zachód - pozycja i uwarunkowania globalne (added: 2019-05-13) 

    Czaja, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    "Odkąd znaczenie czynników kulturowych oraz ich wpływ na bezpieczeństwo narodowe państw i bezpieczeństwo międzynarodowe stały się przedmiotem analiz naukowych, coraz częściej badania te odnoszą się również do cywilizacji ...
  • Znaczenie dla stosunków Polsko-Rosyjskich Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych (added: 2019-04-17) 

    Chucherko, Justyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
    "Stosunki polsko-rosyjskie obfitują w wiele niewyjaśnionych, wywołujących liczne kontrowersje wydarzeń. Jest to wynikiem trudnej historii i zawiłych polsko-rosyjskich dziejów. W pewnym momencie jednak uświadomiono sobie, ...