Now showing items 7-24 of 24

 • Narzędzia jakości w zarządzaniu kryzysowym (added: 2021-12-10) 

  Kałuża, Paweł; Sadowińska-Kałuża, Milena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Zarządzanie ryzykiem wraz z zarządzaniem kryzysowym zalicza się do stosunkowo młodych zagadnień z zakresu teorii zarządzania i teorii zarządzania jakością. Korzystają one z ich dorobku oraz czerpią z koncepcji w ogólnym ...
 • Niemiecka polityka zagraniczna a kryzysy międzynarodowe 1991-2007: nowa tożsamość Bundeswehry (added: 2019-05-14) 

  Pradetto, August (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Po zakończeniu zimnej wojny niemiecka polityka zagraniczna i bezpieczeństwa charakteryzowała się początkowo dużym dystansem; wobec ewentualnych interwencji Bundeswehry poza granicami. Związana z tym debata obarczona ...
 • Nowy ład międzynarodowy rodzi się w bólach. Porządek międzynarodowy stanu kryzysu i przewartościowań (added: 2019-04-29) 

  Czaja, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Wśród analityków stosunków międzynarodowych istnieje moda, a może zwyczaj, że w miarę rozwoju tychże stosunków pojawia się zapotrzebowanie na dekretację nowego ładu. Kiedyś robili to historycy w oparciu o wielkie daty ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2009 : Prawo publiczne - zagadnienia wybrane (added: 2014-03-25) 

  Chojna-Duch, Elżbieta; Grzybowska, Marta; Zieliński, Jacek; Poździoch, Stefan; Koczur, Sebastian; Celarek, Krystyna; Augustyniak, Monika; Feczko, Piotr; Buczek, Andrzej; Klink, Marek; Paśnik, Jerzy; Litwin, Katarzyna; Kościelniak, Grzegorz; Hernas, Adam; Mażewski, Lech; Malczyk-Herdzina, Małgorzata; Flejszar, Radosław; Malczyk-Herdzina, Małgorzata; Babiarz, Michał; Barański, Bartek; Borowiec, Adam; Kraciński, Oskar; Śmierzchalska, Katarzyna; Stanisz, Tadeusz; Malec, Jerzy; Pieniążek, Marcin; Skowyra, Monika; Klimek, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Oddawany do rąk Czytelników numer „Państwa i Społeczeństwa” poświęcony jest szeroko rozumianej problematyce publicznoprawnej. Choć publikowane artykuły w większości mieszczą się w obrębie dogmatyki poszczególnych gałęzi ...
 • Poczucie koherencji a rozwiązywanie kryzysów przez osoby po interwencji kryzysowej (added: 2019-06-21) 

  Piątek, Jadwiga (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Poczucie koherencji to jedno z najczęściej opisywanych i weryfikowanych pojęć w badaniach empirycznych z zakresu psychologii stresu i radzenia sobie oraz psychologii zdrowia w ostatnich latach (Sęk 2005); Większość tych ...
 • Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych. Część I: podstawy teoretyczne (added: 2018-08-31) 

  Prorok, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Analiza problematyki związanej z podejmowaniem decyzji w sytuacjach kryzysowych wymaga zwrócenia uwagi na specyfikę sytuacji kryzysowej, która determinuje tryb podejmowanych decyzji. Sytuacja kryzysowa narzuca warunki ...
 • Polityka klimatyczna Unii Europejskiej a kryzys w strefie euro – Wybrane problemy (added: 2019-04-15) 

  Molo, Beata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The aim of the article is a synthetic presentation of selected issues connected with the implementation and/or sharpening of the climate policy in the context of the financial crisis in the EU. In the first part of the ...
 • Polityka współpracy rozwojowej Unii Europejskiej w dobie kryzysu zadłużenia strefy euro (added: 2019-04-15) 

  Paterek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  This article is an attempt to show the factors which influence present policy of European Union developing cooperation and the prospects of reinforcing the coordination of actions of the individual membership countries ...
 • Profesjonalne siły zbrojne w społeczeństwie XXI wieku (added: 2020-01-28) 

  Rajchel, Jan; Rurak, Adam (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  W artykule, analizując środowisko bezpieczeństwa pierwszych dekad XXI wieku, przedstawiono zjawiska, które mogą spowodować powstanie zagrożeń i konfliktów społeczno-militarnych w nowoczesnym świecie. Zaprezentowano ...
 • Przesłanki i następstwa kryzysu Unii Europejskiej dla Europy i świata (added: 2014-02-11) 

  Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Przesłanki i wyzwania poszukiwania nowej roli międzynarodowej Niemiec w dobie narastających kryzysów Unii Europejskiej – wybrane problemy badań i praktyki politycznej w XXI wieku (added: 2018-08-16) 

  Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  The article attempts to synthetically analyze the premises and challenges involving Germany’s search for new international role and responsibility in the era of snowballing crises afflicting the European Union. The basic ...
 • Rola Niemiec w przezwyciężeniu kryzysu zadłużenia oraz stabilizacji strefy euro (added: 2014-02-06) 

  Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The article tries to present the role and significance of Germany in overcoming European debt crisis an stabilization of the euro zone. It consists of three parts focusing consecutively on analysis of the following issues: ...
 • Rola państwa wobec kryzysu światowego (added: 2019-06-12) 

  Chojna-Duch, Elżbieta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Problemem, który na nowo przeżywa dziś świat ekonomiczny – politycy, przedstawiciele nauk ekonomicznych, organizacji międzynarodowych, instytucji finansowych, analitycy bankowi – jest dylemat ideologiczny, stary jak ...
 • Uwagi o bezpieczeństwie globalnym Aspekty polityczno-militarne i gospodarczo-finansowe (added: 2020-01-29) 

  Czaja, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Po zakończeniu zimnej wojny wydawało się, że świat na trwałe wchodzi w okres stabilizacji, pokoju i współpracy. Szybko jednak okazało się, że świat narastającej globalizacji ma różne oblicza, także negatywne, co rzutuje ...
 • Wielokulturowość Szwajcarii w procesie zmiany (added: 2019-05-20) 

  Porębski, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Dzisiejsza sytuacja kulturowa Szwajcarii jest po części odzwierciedleniem jej położenia geograficznego (pośrodku centralnego masywu Alp, w którym pojawiały się grupy ludności mówiące różnymi językami) oraz liczącej dwa ...
 • Wpływ kryzysu finansowo-gospodarczego na sytuację fiskalną w nowych krajach członkowskich (UE-10) (added: 2019-04-15) 

  Molendowski, Edward; Stanek, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The article undertakes the topic of fiscal sustainability in the New EU Member States in the context of the recent economic crisis. Sharp falls in GDP lead to an increase of the basic indicator of fiscal sustainability: ...
 • Zachód - pozycja i uwarunkowania globalne (added: 2019-05-13) 

  Czaja, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Odkąd znaczenie czynników kulturowych oraz ich wpływ na bezpieczeństwo narodowe państw i bezpieczeństwo międzynarodowe stały się przedmiotem analiz naukowych, coraz częściej badania te odnoszą się również do cywilizacji ...
 • Znaczenie dla stosunków Polsko-Rosyjskich Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych (added: 2019-04-17) 

  Chucherko, Justyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Stosunki polsko-rosyjskie obfitują w wiele niewyjaśnionych, wywołujących liczne kontrowersje wydarzeń. Jest to wynikiem trudnej historii i zawiłych polsko-rosyjskich dziejów. W pewnym momencie jednak uświadomiono sobie, ...