Now showing items 5-6 of 6

  • Model Stocka i Watsona oraz jego modyfikacje — Analiza inflacji w Polsce (added: 2020-02-25) 

    Kwiatkowski, Jacek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
    The paper presents general local level model with stochastic volatility, recently proposed for U.S. inflation by Stock and Watson. The main purpose is to present and compare other local level model specifications, ...
  • Podstawy makroekonomii (added: 2020-05-06) 

    Bałut, Magdalena; Pelikan-Krupińska, Magdalena; Świerczyńska, Jowita (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    Z przedmowy: "Podstawy makroekonomii. Ćwiczenia zostały przygotowane dla słuchaczy podstawowego kursu makroekonomii jako pomoc dydaktyczna przeznaczona przede wszystkim do wykorzystywania na ćwiczeniach z tego przedmiotu. ...