Now showing items 6-6 of 6

  • Uczelniany system kształcenia na odleglość a KRK (added: 2014-02-26) 

    Woźniak-Zapór, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
    Na rynku pracy najbardziej pożądana jest wiedza, umiejętności oraz kwalifikacji. KRK dla Szkolnictwa Wyższego opisują efekty kształcenia, czyli kwalifikacje jakie student zdobywa w czasie studiów. W związku z tym proces ...