Now showing items 2-2 of 2

  • Internet rzeczy i zagrożenia z nim związane (added: 2018-08-31) 

    Maj, Ireneusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
    Internet rzeczy, jako zjawisko przekazu danych i informacji między ludźmi a maszynami, czy tylko między maszynami, nie jest nowe, ale mało znane w naukach technicznych i praktycznie nieznane w naukach społecznych. W ...