Now showing items 2-3 of 3

  • The Contemporary Face of the Customs System in the European Union (added: 2020-10-16) 

    Świerczyńska, Jowita (Wydawnictwo SAN, 2017)
    The EU customs system is currently a complex arrangement of customs institutions operating within the public and market space of the European Union, institutions which are strongly interlinked and perform multi-faceted ...
  • W obliczu wyzwań – pół wieku funkcjonowania unii celnej w Unii Europejskiej (added: 2020-10-28) 

    Świerczyńska, Jowita (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze, 2019)
    Unia celna jest jednym z najwcześniejszych i najważniejszych osiągnięć Unii Europejskiej. Jubileusz pięćdziesięciolecia jej istnienia należy uznać za znaczący fakt w historii Unii Europejskiej i dobry moment do refleksji ...