Now showing items 6-13 of 13

 • Nauki o bezpieczeństwie a nauki o zarządzaniu – paradygmaty i tożsamość (added: 2015-09-25) 

  Chodyński, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
 • Niemcy wobec międzynarodowego bezpieczeństwa ekologicznego: problem redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery na początku XXI wieku (added: 2020-01-31) 

  Molo, Beata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Artykuł przedstawia stanowisko Niemiec wobec problemu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Powyższe zagadnienie stanowi istotny element polityki ochrony środowiska Niemiec zarówno w płaszczyźnie ...
 • Polityka mobilności Wrocławia jako przejaw działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego (added: 2021-12-10) 

  Koczan, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  W artykule została zaprezentowana analiza pojęcia bezpieczeństwa ekologicznego z perspektywy obowiązków jakie ciążą na organach władzy publicznej odpowiedzialnych za zapewnianie bezpieczeństwa ekologicznego. Sektor ...
 • Polska i Niemcy wobec problemów międzynarodowego bezpieczeństwa ekologicznego (added: 2019-05-14) 

  Molo, Beata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Z wprowadzenia: "Pogarszający się stan środowiska naturalnego zmusza państwa do wielu różnokierunkowych działań, zarówno w wymiarze unilateralnym, jak i wielostronnym. Nie tylko wyzwania i zagrożenia o charakterze ...
 • Proaktywność strategii przedsiębiorstw a bezpieczeństwo ekologiczne (added: 2014-01-15) 

  Chodyński, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Problematyka bezpieczeństwa ekologicznego związanego z działalnością podmiotów gospodarczych ma swoje wyraźne odniesienie do przyjmowanych przez te organizacje założeń rozwojowych. Strategie rozwoju powinny brać pod uwagę ...
 • Społeczne i ekologiczne aspekty zarządzania (added: 2015-06-15) 

  Rosić, Ilija; Dordević, Miroslav; Carić, Marko; Filep, Bálint; Huczek, Marian; Láczay, Magdolna; Rosicka, Janina; Ziarko, Janusz; Figurska, Irena; Leszczewska, Krystyna; Doykov, Deyan; Slantcheva, Vanya; Kerülő, Judit; Maj, Bernard; Woźniak, Marta; Jakóbik, Krzysztof; Walczyna, Anna; Serkutan, Tetyana; Jabłoński, Adam; Jabłoński, Marek; Baranowski, Mariusz; Chodyński, Andrzej; Galata, Stanisław; Źródłowski, Zdzisław; Zdravković, Dušan; Radukić, Snežana; Łysak, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
 • Współczesne wyzwania zarządzania organizacjami (added: 2018-05-11) 

  Dadak, Kazimierz; Chodyński, Andrzej; Jabłoński, Adam; Jabłoński, Marek; Walas-Trębacz, Jolanta; Białas, Małgorzata; Juszczyk, Paweł; Kozaczyński, Waldemar; Gałka, Aleksy; Łysak, Andrzej; Ligaszewski, Maciej; Węglarzy, Karol; Michalska, Barbara; Lyashenko, Olena; Demianchuk, Anatolii; Pelekh, Yurii; Laczay, Magdolna; Szabó, József (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  Pierwsza część niniejszej publikacji poświęcona jest dylematom polityki gospodarczej towarzyszącym procesom integracyjnym i zachowaniom przedsiębiorstw opierających swój rozwój o silnie zakorzenione w Europie przekonanie ...
 • Zagrożenia i instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego (added: 2017-04-05) 

  Cziomer, Erhard; Lasoń, Marcin; Borkowski, Robert; Kudzin-Borkowska, Małgorzata; Molo, Beata; Furgacz, Przemysław; Paterek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Bezpieczeństwo międzynarodowe należy do podstawowych pojęć oraz kategorii współczesnych stosunków międzynarodowych. Posiada ono zarówno wymiar teoretyczny, jak też praktyczny, wpływając w sposób decydujący na rozwój oraz ...