Now showing items 2987-3006 of 3826

 • Tadeusz Kościuszko – dowódca czy inżynier? (added: 2018-08-29) 

  Stęplewski, Bogumił (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  W marcu 2014 r. obchodzona była 220. rocznica wybuchu Powstania Kościuszkowskiego, w roku 2016 przypada 270 rocznica urodzin Naczelnika. Warto przypomnieć rolę Tadeusza Kościuszki w tym historycznym wydarzeniu oraz ...
 • Taiwan’s Campaign for United Nations Participation (added: 2019-05-21) 

  Cheng-yi, Lin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  From introduction: "In terms of population, territory, govemment, foreign relations, economic development, and democratization, and under international law, Taiwan has every right to become a member of the United ...
 • Tajemnica telekomunikacyjna a możliwość ujawnienia danych billingowych (added: 2020-01-28) 

  Witański, Mateusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Ustawa Prawo telekomunikacyjne wprowadza do polskiego prawa pojęcie tajemnicy telekomunikacyjnej. Przez to pojęcie rozumie się ochronę danych telekomunikacyjnych. Na podstawie tych danych tworzone są jednak zestawienia ...
 • Taking gender seriously. Present trends and recommendation for scientfic environment (added: 2016-04-18) 

  du Vall, Marta; Majorek, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016)
  Th is report deals with the issues of women’s participation in the science and research sector. Analysis of the statistical data shows that both in the United States and in Europe, despite the fact that women make up ...
 • Tamowanie krwawienia w warunkach pola walki (added: 2018-07-13) 

  Woźniak, Marcin
  W pracy przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z tamowaniem krwawienia w warunkach pola walki. Opisano najczęstsze obrażenia odnoszone na polu walki, a także postępowanie osoby rannej i ratowników we wszystkich ...
 • Tania siła robocza determinantą rozwoju gospodarczego Chin (added: 2019-04-24) 

  Musiałek, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Z wprowadzenia: " Ponad 30 lat temu ukazał się artykuł Industrializacja kapitalistycznych krajów Azji Południowo-Wschodniej, w którym twierdzono, że rozwijający się kraj, chcąc osiągnąć sukces gospodarczy na skalę globalną, ...
 • Tatarzy polscy. Wizja narodu i polskości grupy (added: 2019-07-01) 

  Warmińska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "We współczesnym świecie podzielonym na narody od każdego człowieka oczekuje się, iż odnajdzie w nim swoje miejsce i określi się w narodowych kategoriach. Dlatego też tworzenie wizji wspólnoty narodowej a także konstruowanie ...
 • Tea Party jako prawicowy odłam Republikanów (added: 2019-04-23) 

  Chorośnicki, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Historia amerykańskich partii politycznych jest pozornie prosta. System dwóch konkurujących partii wyrósł ze wzorów brytyjskich, ale zadomowił się w Stanach Zjednoczonych na dobre. Oczywiście przez wszystkie lata istnienia ...
 • Teaching practice tasks (added: 2017-07-24) 

  Kusiak, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Teaching Practice Tasks has been designed for students of initial teacher training courses who are about to start their teaching practice. The book contains a set of materials that provide guidance and enable trainees to ...
 • Teaching reading to advanced foreign language learners (added: 2017-10-03) 

  Kusiak-Pisowacka, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Tematem artykułu jest sprawność czytania, która jest ważnym elementem kompetencji obcojęzycznej. Przedstawiono dwa podejścia stosowane w badaniach empirycznych dotyczących czytania: perspektywę psycholingwistyczną i ...
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne w procesie budowania autonomii oraz rozwijania językowej kompetencji komunikacyjnej studentów (added: 2017-10-06) 

  Kościńska, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Language use that results from communicative language competence is not only about proper production and reception of various texts. It is also refl ected in interactions and mediations between people. Hence, ensuring ...
 • Technologie siebie. Jak współczesne praktyki medialne wpływają na codzienne działania użytkowników? (added: 2018-05-24) 

  Kalinowska, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Artykuł dotyczy współczesnej adaptacji pojęcia „technologie siebie”. Pochodząca z lat 80. XX w. teoria technologii siebie Michela Foucaulta znajduje zastosowanie w aktualnych praktykach medialnych oraz działaniach codziennych, ...
 • Telewizyjna reklama polityczna w amerykańskich wyborach prezydenckich (added: 2019-06-24) 

  Płudowski, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Historia amerykańskiej telewizyjnej reklamy politycznej sięga 5 października 1948 roku, kiedy to Harry Truman zakupił czas antenowy od stacji telewizyjnej, by skomunikować się z amerykańskimi wyborcami (Wood 1990)'. W ...
 • Tematyka bezpieczeństwa energetycznego w mediach na przykładzie Polski (added: 2018-06-15) 

  Bałamut, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Tematyka bezpieczeństwa energetycznego z roku na rok nabiera na znaczeniu. Debaty polityczne przenoszą się np. z organizacji rządowych na organizacje pozarządowe, na społeczeństwo, na podmioty inwestujące w sektor ...
 • Tendencje i uwarunkowania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - referendum lokalne (added: 2019-06-21) 

  Owczarek, Lidia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Polacy, odrzucając w 1989 r. władzę autorytarną opowiedzieli się zdecydowanie za władzą demokratyczną. Rozpoczął się proces kształtowania ładu demokratycznego. Kraj nasz osiągnął na tej drodze wiele sukcesów, choć ...
 • Tendencje liberalizacyjne we współczesnej polityce handlowej Unii Europejskiej (added: 2019-04-24) 

  Czermińska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Z wprowadzenia: "Globalizacja gospodarki światowej oznacza zarówno proces, jakim jest zwiększanie dynamiki międzynarodowych przepływów gospodarczych, w tym wymiany handlowej, jak i główny efekt w postaci wzrostu współzależności ...
 • Tendencje rozwoju przedsiębiorstw etnicznych w Stanach Zjednoczonych (added: 2019-05-21) 

  Banaś, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Historia rozwoju przedsiębiorstw etnicznych w Stanach Zjednoczonych ostatnich stu lat ukazuje wyraźną korelację dwóch czynników: struktur społeczno-politycznych kształtujących środowisko, w jakim podejmowano działalność ...
 • Tendencje rozwoju zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej (added: 2019-05-27) 

  Brylonek, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Kiedy państwa członkowskie Unii Europejskiej w 1999 r. jednomyślnie podjęły decyzję o ustanowieniu Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, przystąpiły jednocześnie do tworzenia odpowiednich narzędzi, służących do ...
 • Teoretyczne aspekty współczesnego populizmu (added: 2019-04-23) 

  Marczewska-Rytko, Maria (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z wprowadzenia: "Definiując pojęcie populizmu, Jerzy Szacki wskazał jego trzy ujęcia. W pierwszym znaczeniu populizm jest utożsamiany z pojęciem demofilii i oznacza idealizowanie ludu, w drugim stanowi synonim demagogii, ...