Now showing items 1-1 of 1

  • Emiraty wahhabickie. Z dziejów Arabii w latach 1745-1932 (added: 2020-03-10) 

    Zdanowski, Jerzy (Semper, 1993)
    Ze wstępu: "Problematyka wspólnot etnicznych stanowiących zalążki struktur państwowych zajmuje istotne miejsce w badaniach na gruncie historii i antropologii. Szczególnie ożywione dyskusje toczą się wokół typologizacji ...