Now showing items 1-1 of 1

  • Patofizjologia i farmakoterapia choroby oparzeniowej (added: 2018-09-28) 

    Strojny, Olaf
    Ratownik medyczne w swej praktyce zawodowej ma do czynienia z różnymi zagrożeniami niosącymi dla pacjenta skutki długofalowe. Jednym z takich zagadnień medycznych jest choroba oparzeniowa z którą ratownik ma szansę ...