Now showing items 942-961 of 1073

 • W cieniu Afganistanu. Kilka uwag o bezpieczeństwie Polski w pierwszej dekadzie XXI wieku (added: 2020-01-31) 

  Czaja, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Po upadku komunizmu i zakończeniu zimnej wojny wydawało się, że świat na trwałe wchodzi w okres stabilizacji, pokoju i współpracy. Szybko jednak okazało się, że świat narastającej globalizacji ma różne oblicza, także ...
 • W obliczu wyzwań–kształtowanie nowej agendy w polityce imigracyjnej i azylowej Unii Europejskiej (added: 2019-04-08) 

  Paterek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Migration plays a central role in current global processes of economic, social and political change. And it is a major challenge for the EU and the Member States. This paper presents some of the changed policy environment ...
 • W poszukiwaniu modeli nauki o bezpieczeństwie (added: 2020-02-03) 

  Ziarko, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Wiedza o bezpieczeństwie, jeśli ma być przydatna do wyjaśniania związków pomiędzy zjawiskami przyrodniczymi, technicznymi, społeczno-kulturowymi czy psychologiczno- duchowymi, musi identyfikować i rozumieć zarówno ...
 • W poszukiwaniu nowej strategii bezpieczeństwa zewnętrznego Unii Europejskiej (added: 2019-04-05) 

  Węc, Janusz Józef (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  The subject of the article are preparation works on the new EU external security strategy. The fi rst part of the analysis presented the assumptions and goals of the European security strategy of 12 December 2003 together ...
 • Wachstum und schulden in Europa (added: 2019-04-15) 

  Dauderstädt, Michael (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  In the current debate on the Euro crisis, the received wisdom considers too much debt as the main cause. Profligate debtors, primarily governments, are supposed to be the culprits. Resolving the crisis requires therefore ...
 • Walka informacyjna - przedsiębiorstwo - globalizacja (added: 2020-02-03) 

  Żebrowski, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Współczesne przedsiębiorstwa to dynamiczna i rozciągnięta w czasie aktywność. Rozwój organizacji gospodarczej oznacza właściwe funkcjonowanie systemu informacyjnego i jego walkę z analogicznym systemem (systemami) ...
 • Walka z przestępczością zorganizowaną w Unii Europejskiej - wybrane problemy (added: 2019-06-29) 

  Sołtysińska, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Zwalczanie przestępczości zorganizowanej jest jednym z zagadnień objętych ramami III filaru i wiąże się ściśle ze współpracą policyjną i sądową państw członkowskich w sprawach karnych1. Problematyki przestępczości ...
 • War in the Era of the Sum of All Fears and the Monopolization of the Information Space (added: 2021-08-30) 

  Kubiak, Krzysztof; Czarny, Roman S. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Artykuł zawiera rozważania dotyczące wpływu dwóch wymiarów rewolucji informacyjnej na przebieg konfliktów zbrojnych. Autorzy poddają refleksji teoretycznej dynamiczny rozwój mediów społecznościowych oraz dominującą pozycję ...
 • War on Terror and Islamisation of Brunei (added: 2021-08-30) 

  Partow, Negar (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Narracja, jaką przyjęto w czasie wojny z terroryzmem, doprowadziła państwa muzułmańskie Azji Południowo-Wschodniej do sytuacji, na którą wiele z nich nie było przygotowanych. Państwa te, powstałe z popiołów kolonializmu, ...
 • Ważniejsze pojęcia i skróty związane z problematyką zarządzania kryzysowego (added: 2020-02-03) 

  Pilżys, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Artykuł rozpoczyna cykl tekstów podejmujących temat zarządzania kryzysowego w Polsce, w których autor przybliża istotę, znaczenie i strukturę organizacyjną oraz instytucje odpowiedzialne za właściwe działania w sytuacjach ...
 • Weakening of Democratic Standards in Poland 2005-2007 (added: 2019-05-08) 

  Matyasik, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "The peaceful political change of 1989 and early 1990s opened a new chapter in the political history of Central and Eastern Europe. For the two following decades, the process of introducing and implementing democratic ...
 • What shall become of the European Union? (added: 2019-06-29) 

  Grawert, Rolf (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Pytanie to zadawano sobie już po II wojnie światowej, zwracając uwagę, iż coraz ściślejsza integracja będzie stanowić wyzwanie dla państw narodowych, globalizacja wspólnej polityki bezpieczeństwa i zagranicznej - dla ich ...
 • What Tocqueville Says to Liberals and Conservatives Today (added: 2019-05-21) 

  Mansfield, Harvey C.; Winthrop, Delba (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Russell Baker once said that in our time people cite Tocqueville without reading him even more than they do the Bibie and Shakespeare. Every American president sińce Eisenhower has ąuoted him, no doubt without reading ...
 • Why Should Poland Not Be Afraid of a War with Russia? (added: 2021-08-30) 

  Kraj, Kazimierz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Artykuł został poświęcony rozważaniom nad możliwościami starcia wojskowego Rosji z Polską. Opierając się na przedstawionych kluczowych strategicznych dokumentach, na podstawie ich analizy oraz prowadzonych wcześniej ...
 • Wielkie wybieranie (added: 2019-05-08) 

  Rybkowski, Radosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Raz na cztery lata świat amerykańskiej polityki przeżywa szczególne chwile – w poniedziałek po pierwszym wtorku listopada Amerykanie wybierają prezydenta. Wprawdzie różnego rodzaju i równie ważne wybory odbywają się ...
 • Wielokulturowość Szwajcarii w procesie zmiany (added: 2019-05-20) 

  Porębski, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Dzisiejsza sytuacja kulturowa Szwajcarii jest po części odzwierciedleniem jej położenia geograficznego (pośrodku centralnego masywu Alp, w którym pojawiały się grupy ludności mówiące różnymi językami) oraz liczącej dwa ...
 • Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w Szczecinie w systemie bezpieczeństwa europejskiego oraz stosunkach polsko-niemieckich (2007–2016) (added: 2018-08-16) 

  Sokołowski, Adam (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  The article is devoted to the development of Multinational Corps Northeast (MNC NE) in the second decade of its existence. The Corps, which is based in Szczecin, has been operating since 1999 as a part of NATO’s military ...
 • Wielopłaszczyznowość działań medialnych w kształtowaniu współczesnego oblicza bezpieczeństwa europejskiego (added: 2019-05-27) 

  Cywa-Fetela, Krystyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Dzisiejsze media masowe stały się nieodłączną częścią naszej rzeczywistości. Posiadają szczególną moc oddziaływania i kształtowania nie tylko nastrojów społecznych, ale także wpływają na kształtowanie poglądów, szczególnie ...
 • With Applications for More Effective Cooperation Between the Police and Nonprofit Organisations and Improvement of the Professional Achievements of the Police (added: 2020-02-03) 

  Elekes, Edit (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Wiele elementów składa się na powstanie skutecznej, odnoszącej sukcesy organizacji. Pierwszym z nich jest zarządzanie, w którym uwzględnia się narzucane organizacji - w tym przypadku: policji - przez społeczeństwo i ...
 • Wizerunek Polski i Polaków w oczach studentów ukraińskich. Ukraińcy w oczach studentów polskich (added: 2017-09-03) 

  Leśniak, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  For a couple of years already Andrzej Frycz Modrzewski Cracow University has been hosting students from various parts of the world; and Ukrainian students are the most numerous . The growing number can bring, beside the ...