Now showing items 703-722 of 1073

 • Quad–Australia. Nowe otwarcie (added: 2019-06-29) 

  Zdziech, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Dziesięć lat po upadku pierwszej wersji Czterostronnego Dialogu na temat Bezpieczeństwa, rozwija się nowy „Quad” z udziałem tych samych państw: Australii, Japonii, Stanów Zjednoczonych oraz Indii. Dlaczego po zerwaniu ...
 • Rada Współpracy Państw Zatoki – Jaka przyszłość po Arabskiej Wiośnie? (added: 2019-04-09) 

  Sławek, Jakub (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  The aim of this paper is to widely discuss the political situation of the Gulf Cooperation Council in the aftermath of the Arab Spring and to present the complexity of the relations between the member states of the Council ...
 • Ratyfikacja umowy międzynarodowej w prawie polskim po II wojnie światowej (added: 2019-07-01) 

  Staszków, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "Ratyfikacja jest jednym z etapów zawierania umowy międzynarodowej i stosowana jest zazwyczaj przy „solennym” jej zawieraniu. Sposób, w jaki dochodzi do ratyfikacji (a więc jakie organy państwa są upoważnione do takiej ...
 • Realizacja koncepcji super-petrostate w rosyjskiej polityce po 2016 roku (added: 2020-10-05) 

  Mickiewicz, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  The article analyzes the process of achieving the status of an energy super-petrostate by Russia after 2016. The adoption of the above time limit results from a change in the form of implementation of the Russian energy ...
 • Realizing an insightful vision of a powerful and independent state: Ahmad Ibn Tulun and the reign of his dynasty (868–905) (added: 2019-04-09) 

  Rudnicka-Kassem, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  W historii cywilizacji muzułmańskiej pojawiło się wielu wybitnych przywódców, których działania niejednokrotnie zmieniały diametralnie sytuację w danym kraju czy rejonie. Takim miejscem był Egipt, a przykładem postaci ...
 • Refleksje wokół wybranych zagadnień współczesnej historii Iraku na tle Bliskiego Wschodu (added: 2018-07-02) 

  Jamsheer, Hassan A. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Artykuł przedstawia szereg refleksji na temat przemian politycznych zachodzących w Iraku na tle współczesnej historii Bliskiego Wschodu. Analiza rozpoczyna się od rezultatów I wojny światowej, które wyłoniły dominację ...
 • Regionalna obrona terytorialna – możliwości i szanse współpracy (added: 2019-06-29) 

  Klisz, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Autor przedstawia doktrynalne podstawy prowadzenia współpracy międzynarodowej przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Opisuje obecne formaty współpracy politycznej, takie jak Grupa Wyszehradzka, Trójkąt Weimarski ...
 • Regionalne i globalne implikacje chińsko-amerykańskiej rywalizacji energetycznej w Zatoce Perskiej (added: 2020-01-30) 

  Młynarski, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Stany Zjednoczone i Chiny jako dwaj najwięksi światowi konsumenci ropy naftowej i energii mają coraz większy wpływ na globalną geopolitykę energetyczną. Rosnące zapotrzebowanie Chin na energię rodzi otwartą konkurencję, ...
 • Rekonstrukcja Iraku i Syrii jako obszarów pokonfliktowych (2003–2018) (added: 2019-05-24) 

  Zdanowski, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Pokonfliktowa rekonstrukcja to umacnianie struktur państwa we współpracy z jego prawomocnymi władzami lub też budowanie tych struktur od nowa w przypadku tzw. państwa upadłego. Rekonstrukcję Iraku po 2003 r. można ...
 • Relacje arabsko-irańskie w subregionie Zatoki Perskiej (added: 2019-04-09) 

  Grabowski, Wojciech (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  The purpose of the article is to show economic, political, and geopolitical factors that have infl uenced relations between Iran and the countries of the Persian Gulf on the other. It is material that they are examined ...
 • Relacje cywilno-wojskowe w służbie polskich kontyngentów podczas operacji pokojowych (added: 2020-01-29) 

  Ciechanowski, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  W artykule poruszono doświadczenia współpracy cywilno-wojskowej zdobyte przez polskich żołnierzy w operacjach pokojowych W okresie zimnej wojny miały one charakter sporadyczny i nie stanowiły głównego nurtu prowadzonych ...
 • Relacje Polski i Ukrainy 2010–2015 – ukraiński punkt widzenia (added: 2018-08-14) 

  Hurak, Ihor (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Poland has repeatedly acted as a reliable ally in promoting Ukraine’s activity on the international stage and during internal political turmoil. Polish leadership played the exceptional role during the Revolution of ...
 • Religia a współczesne stosunki międzynarodowe (added: 2015-06-12) 

  Zieliński, Tadeusz J.; Zdanowski, Jerzy; Stawowy-Kawka, Irena; Köhrsen, Jens; Ibek, Paweł; Sakowicz, Eugeniusz; Bainczyk, Magdalena; Cebula, Sławomir; Yazdani, Abbas; Kościelniak, Krzysztof; Diawoł, Anna; Czajkowska, Katarzyna; Bednarska-Stec, Anna; Curanović, Alicja; Eijaz, Abida; Rzepka, Marcin; Szpunar, Magdalena; Liszka, Agnieszka; Małecka, Anna; Stark, Katarzyna; Castillo Terán, Gabriela; Banek, Kazimierz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
 • Religijny aspekt mobilizacji społecznej a funkcjonowanie afrykańskich ustrojów państwowych (added: 2019-05-13) 

  Kownacki, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Aktualna faza funkcjonowania afrykańskich ustrojów państwowych, przejawiająca się w dekompozycji ukształtowanych i w miarę utrwalonych w następstwie dekolonizacji instytucji oraz stabilizacji niepodległego bytu politycznego, ...
 • Renewing Strategie Transformation in Asia - Pacific (added: 2019-05-14) 

  Liu, Fu-Kuo (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  From introduction: "The year 2005 began with a series of attempts for a strategie new modelling in East Asia. The US President George Bush has been well into his second term and started to shape up a new regional strategie ...
 • Reparacje wojenne dla Polski od Niemiec w latach 1945–2020 (added: 2021-03-17) 

  Stolarczyk, Mieczysław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Disputes between Poland and Germany over historical events have been a characteristic feature of the relations between the two countries in the last thirty years, though they have been present with varying intensity. One ...
 • Republika Federalna Niemiec–Chińska Republika Ludowa (added: 2021-03-17) 

  Zyblikiewicz, Lubomir (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  The feature of the relationship between Germany and China are strong dynamics and large scope. Its impact on the transformations of the global order is huge and increasing. The balance of economic power between them has ...
 • Rethinking Human Rights Promotion and Protection in the Context of the War on Terror in the Twenty First Century (added: 2019-05-08) 

  Bednarczyk, Bogusława (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "International concern with human rights is a phenomenon of comparatively recent origin. Although it is possible to point out to a number of treaties of international agreements affecting humanitarian issue before World ...
 • Rewitalizacja tradycji w Chińskiej Republice Ludowej i idea harmonijnego społeczeństwa (added: 2019-04-23) 

  Gacek, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Zainicjowanie przez Deng Xiaopinga pod koniec lat 70. procesu „otwarcia na świat” doprowadziło do istotnych przeobrażeń państwa chińskiego. Przyjęcie tzw. Programu Czterech Modernizacji mogło znamionować całkowitą ...
 • Rodzina i jej przemiany w krajach Maghrebu (added: 2019-05-22) 

  Barska, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  Z wprowadzenia: "Obszar Afryki Północnej określany geograficznym terminem Maghreb zamieszkują Berberzy, rdzenni mieszkańcy Północnej Afryki, i Arabowie, którzy w VII wieku przybyli z Półwyspu Arabskiego. Inwazje i ...