Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka nr 1-2, 2008 (added: 2014-03-13) 

    Ziarko, Janusz; Piątek, Jarosław; Pilżys, Jan; Romanko, Mirosław; Buzalka, Ján; Gibas-Krzak, Danuta; Danielewska, Joanna; Djordjević, Momčilo; Milenković-Kerković, Tamara; Stepanovych Demianchuk, Anatoly; Lyash, Andriy; Kraj, Kazimierz; von Wedel, Joachim; Gawron, Iwona; Trzcińska, Honorata; Szot, Wiesław; Żebrowski, Andrzej; Kozaczyński, Waldemar; Nyc, Małgorzata; Wyszczelski, Lech; Widacki, Jan; Krzak, Andrzej; Molo, Beata; Podgórzańska, Renata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  • Zarządzanie kryzysowe w fazie przygotowania (część II) (added: 2020-02-03) 

    Romanko, Mirosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
    Autor podejmuje temat zarządzania kryzysowego, które nabiera szczególnego znaczenia w kontekście rosnących zagrożeń cywilizacyjnych. Omawia zagadnienia dotyczące przygotowania do skutecznych działań w sytuacjach kryzysowych, ...