Now showing items 1-1 of 1

  • Ratownictwo psychologiczne w fazie „pierwszego uderzenia” (added: 2019-02-06) 

    Sideris, Elżbieta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
    W pierwszej części artykułu uzasadniono konieczność objęcia pomocą psychologiczną poszkodowanych bezpośrednio na miejscu zdarzenia oraz wskazano miejsce i rolę psychologów w fazie „pierwszego uderzenia”. W drugiej części ...