Now showing items 37-56 of 251

 • Family - Health - Disease (added: 2016-07-14) 

  Bramušková, Jarmila; Balogová, Eva; Spodniaková, Miroslava; Gerlichová, Katarina; Matišáková, Iveta; Zichová, Miroslava; Goździalska, Anna; Shvediuk, Tetiana; Karasiewicz, Adrian; Kowalewska, Marta; Kadučáková, Helena; Jaśkiewicz, Jerzy; Jaśkiewicz, Jerzy; Dębska, Grażyna; Ławska, Wioletta; Kudlová, Pavla; Kutnohorská, Jana; Tomaszewska, Katarzyna; Lemańska, Dorota; Vanková, Beáta; Milaniak, Irena; Raková, Jana; Hudáková, Paulína; Valentová, Katarina; Šupínová, Mária; Gurín, Daniel; Bramušková, Jarmila; Miksaiová, Anna; Verešová, Jarmila; Krátká, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  This publication includes opinion and research papers written by authors with academic backgrounds from the Czech Republic, Slovakia and Poland. The monograph consists of 14 chapters and the order of them refers to the ...
 • Farmakoterapia w hipotermii (added: 2015-07-01) 

  Plutka, Patryk
  Hipotermia jest jedną z tych odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia, które wymagają zmiany algorytmu postępowania. Wymuszone jest to zwolnieniem metabolizmu pacjenta co może doprowadzić do kumulacji toksycznych stężeń ...
 • Farmakoterapia w leczeniu choroby wrzodowej (added: 2016-07-04) 

  Roman, Kamil
  Głównym celem pracy było przedstawienie dostępnej i stosowanej farmakoterapii w leczeniu choroby wrzodowej. We wstępie zaprezentowano etiologie i patogenezę choroby wrzodowej. W szczególności opisano wpływ i znaczenie w ...
 • Glikokortykosterydy we wstrząsie neurogennym (added: 2016-01-12) 

  Janik, Przemysław
  Wstrząs jest stanem zagrożenia życia, który powstaje w wyniku niedostatecznej perfuzji tkanek i niedostatecznego dostarczenia tlenu, glukozy i innych substancji odżywczych. Jego przyczyną może być uszkodzenie rdzenia ...
 • Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jako jednostka współpracująca z Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego (added: 2016-06-20) 

  Gołdyn, Krzysztof
  Trudno sobie wyobrazić by Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe nie współdziałało z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Co roku dochodzi do bardzo wielu wypadków na terenach górskich, gdzie dojazd ...
 • Hemofilia w praktyce zespołów ratownictwa medycznego (added: 2019-10-21) 

  Pałach, Ewelina
  W poniższej pracy przedstawiono schemat postępowania z chorym na wrodzoną skazę krwotoczną. Przedstawiono leczenie w przypadku wystąpienia ostrych krwawień w zespołach ratownictwa medycznego. Ponadto omówiono leczenie i ...
 • Hiperkaliemia leczenie przedszpitalne i szpitalne (added: 2015-07-01) 

  Ślusarczyk, Krzysztof
  Potas należy do jednych z najważniejszych kationów wewnątrzkomórkowych, który w dużej mierze reguluje równowagę kwasowo-zasadową. Spośród wszystkich zaburzeń elektrolitowych nadmiar potasu może w najszybszym tempie doprowadzić ...
 • Hipotermia jako technika terapeutyczna i zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka (added: 2017-07-11) 

  Kowal, Sławomir
  The work applies therapeutic and accidental hypothermia, negative and positive effects of hypothermia, which causes changes in temperature drop center. My work contains information on the management of medical rescue teams ...
 • Hipotermia terapeutyczna w nagłym zatrzymaniu krążenia (added: 2018-09-27) 

  Pagacz, Tomasz
  W pracy przybliżono tematykę hipotermii terapeutycznej, jednego z elementów opieki poresuscytacyjnej, który może poprawić rokowanie i zwiększyć szansę na lepszą jakość życia chorych po zatrzymaniu krążenia. Podjęto próbę ...
 • Hormony sterydowe jako anaboliki – mechanizm działania, skutki uboczne, zastosowanie medyczne i stosowanie ich w dopingu sportowym (added: 2016-11-24) 

  Piątek, Mariusz
  Układ hormonalny jest niezbędny do utrzymania równowagi w środowisku wewnętrznym organizmów. Ze względu na zakres przekazywania informacji, mechanizm wydzielania oraz strukturę chemiczną hormony zostały podzielone na ...
 • Interakcje leków opioidowych wykorzystywanych w pracy ratownika medycznego (added: 2015-07-02) 

  Guzy, Ewelina
  Ostatnie lata dostarczyły znaczną wiedzę na temat występowania interakcji leków. Leki oddziaływują wzajemnie na siebie modyfikując swoje biologiczne działanie. Takie połączenie może wywołać korzystny efekt terapeutyczny, ...
 • Interakcje leków przeciwbólowych stosowanych samodzielnie przez ratownika medycznego z alkoholem (added: 2019-07-12) 

  Krzyżak, Wojciech
  Zespoły Ratownictwa Medycznego często spotykają się z wezwaniami do nietrzeźwych pacjentów. Poniższa praca ma na celu przybliżenie problematyki istotnych interakcji pomiędzy alkoholem a lekami przeciwbólowymi ...
 • International Scientific Conference Family – Health – Disease. Abstracts of Lectures and Posters (added: 2019-09-24) 

  Kalemba-Drożdż, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  International Scientific Conference FAMILY – HEALTH – disease Abstracts of Lectures and Posters 26.09.2019 Kraków Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University edited by Małgorzata Kalemba-Drożdż
 • Kamica nerkowa – postępowanie i dylematy ratownika medycznego – opis przypadku (added: 2016-06-03) 

  Kasperek, Dominika
  Ból brzucha jest częstym powodem z jakim zgłasza się pacjent. Jednym z nich jest kamica nerkowa, której częstość występowania wynosi 5-10% populacji. Praca przedstawia przypadek ostrego ataku kolki nerkowej u młodej ...
 • Kardiogenny obrzęk płuc spowodowany zawałem serca w praktyce ratownika medycznego (added: 2018-09-25) 

  Tomasz, Bawołek
  Celem poniższej pracy jest zarówno przybliżenie problemów z jakimi ratownik medyczny może spotkać się w swojej codziennej pracy zawodowej, jak również udzieleniu odpowiedzi na pytanie o skuteczne leczenie pacjenta z obrzękiem ...
 • Komunikacja w systemie morskiego ratownictwa przybrzeżnego (added: 2019-01-30) 

  Ciepliński, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Proces komunikacji w systemie morskiego ratownictwa wodnego jest jednym z kluczowych czynników wpływających na końcowy efekt akcji ratowniczej. Służby ratownicze spotykają się nie tylko z nowymi zagrożeniami, ale również ...
 • Koncepcja "Trauma Room" w polskim szpitalu wojskowym na przykładzie bazy Ghazni w Afganistanie (added: 2016-06-24) 

  Skwarek, Małgorzata
  STRESZCZENIE Działania ratunkowe prowadzone w warunkach bojowych obejmują segregację, czynności ratujące życie, ewakuację, leczenie operacyjne oraz, w dalszym etapie, rehabilitację. W sierpniu 2010 r. w bazie operacyjnej ...
 • Kooperacja zespołów ratownictwa medycznego z jednostkami współpracującymi z systemem PRM wpływająca na bezpieczeństwo zdrowotne (added: 2021-01-26) 

  Zysiak-Christ, Beata; Humeniuk, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Kooperacja służb, które niosą pomoc ma ogromne znaczenie nie tylko dla skuteczności samych działań ratowniczych, ale i dla powodzenia całej akcji ratunkowej. Każdy element współpracy, począwszy od momentu zgłoszenia ...
 • Koronarografia i jej wpływ na pacjenta kardiologicznego (added: 2017-11-29) 

  Sikorska, Weronika
  Praca charakteryzuje pacjenta kardiologicznego i jego problematykę. Opisuje profilaktykę oraz leczenie Ostrych zespołów wieńcowych scharakteryzowana została częstość występowania oraz nap odstawie tabeli zostało ukazane ...
 • Krwotok podpajęczynówkowy w praktyce zespołów ratownictwa medycznego (added: 2019-07-15) 

  Kamiński, Baltazar
  Artykuł prezentuje zagadnienia związane z występowaniem krwotoku podpajęczynówkowego. W sposób syntetyczny przedstawiona została tematyka związana z epidemiologią, objawami, diagnostyką różnicową, badaniem i leczeniem ...