Now showing items 934-953 of 1372

 • Samobójstwa w Tatrach w latach 2000-2010 (added: 2020-02-10) 

  Staszel, Renata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The paper presents what the author believes to be the most important information concerning suicides in the Polish Tatra Mountains from 2000 to 2010. It presents the most frequent manners o f committing suicide and suicide ...
 • Samodzielność samorządu terytorialnego (wybrane zagadnienia) (added: 2019-06-21) 

  Chlipała, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Jedną z podstawowych zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego jest jego samodzielność. Konstytucja oraz ustawy samorządowe przyjmują, że samorząd terytorialny wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność ...
 • Samorząd gminny w Polsce a i w Niemczech. Wybrane zagadnienia (added: 2019-06-27) 

  Lewandowska-Malec, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Losy samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech kształtowały się odmiennie w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej. W latach 1918- 1939 w Polsce funkcjonował samorząd terytorialny, początkowo według ...
 • Samorząd gospodarczy – wybrane zagadnienia (added: 2019-06-14) 

  Tor, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "W administracji lokalnej realizującej także cele publiczne w sferze gospodarki, spotykamy się ze specyficznym zjawiskiem polegającym na tym, że obok organów administracji rządowej, podlegających bezpośrednio władzom ...
 • Samorząd miejski w Lublinie w początkach II Rzeczypospolitej (added: 2020-02-13) 

  Szewczak-Daniel, Mariola (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Podstawę prawną organizacji i funkcjonowania samorządu lubelskiego w pierwszych latach II Rzeczypospolitej stanowił Dekret o samorządzie miejskim z 4 lutego 1919 r., zwany dekretem lutowym, który obowiązywał w 150 miastach ...
 • Samorząd terytorialny a zasada pomocniczości (added: 2019-06-21) 

  Chlipała, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Funkcjonowanie zasady pomocniczości (subsydiarności) na gruncie prawa poprzedza jej występowanie jako myśli, idei filozoficznej. Za prekursorów zasady pomocniczości przyjmuje się w szczególności Arystotelesa oraz św. ...
 • Samorząd terytorialny w Polsce : zarys wykładu, kazusy, wybór źródeł (added: 2018-02-23) 

  Lewandowska-Malec, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  ZE WSTĘPU: W niniejszym opracowaniu omówiono tradycje nauki polskiej w definiowaniu pojęcia samorządu terytorialnego wraz z takimi jego podstawowymi cechami, jak osobowość prawna, samodzielność czy formuła decentralizacji. ...
 • Samorząd terytorialny w Polsce zarys wykładu, kazusy, wybór źródeł (added: 2020-05-11) 

  Lewandowska-Malec, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  Ze wstępu: "Samorząd terytorialny jest jedną z najważniejszych instytucji III Rzeczypospolitej. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie jego struktury na podstawie obowiązujących ustaw ustrojowych. Najstarszą ...
 • Samorządem, jak ongiś, Polska stać będzie. Zagadnienia genezy, podstawy prawnej, funkcjonowania i prób reformy samorządu wojewódzkiego w IIRP, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza i Wielkopolski (added: 2020-02-20) 

  Tarnowska, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Problematyka samorządu w okresie II RP coraz częściej pojawia się na łamach specjalistycznych czasopism historyczno-prawnych czy też w odrębnych, przywołanych poniżej monografiach. Jednocześnie, choć samorząd wojewódzki ...
 • Sądownictwo w dobrach magnackich w XVII wieku (added: 2020-02-21) 

  Ujma, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Problematyka szlacheckiego, miejskiego i wiejskiego wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. doczekała się okazałej bibliografii, w tym edycji źródłowych oraz opracowań syntetycznych. Podjęto także próby ...
 • Scarcity of Food: a Factor Destabilising Security in the MENA Region (added: 2020-05-26) 

  Diawoł-Sitko, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Niniejszy artykuł analizuje wpływ bezpieczeństwa żywnościowego na stabilność polityczną w regionie MENA na szczeblu państwowym, regionalnym i indywidualnym. Omówiono także ocenę skuteczności rządów w regionie pod względem ...
 • Search for New Tests (added: 2019-05-29) 

  Saldžiūnas, Vitas; Kovalenko, Aleksandras (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  "Widely known sources (Mangan, Armitage, Adams, 2008; Matte, 2012; Raskin & Honts, 2002; Shurany & Chaves, 2010) state that minimum 90% criterion accuracy may be achieved when using Control Question Tests (CQT) in ...
 • Sejmiki litewskie wobec próby połączenia konwokacji z elekcją w 1648 roku (added: 2020-02-21) 

  Sawicki, Mariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Po śmierci Władysława IV Wazy w Rzeczypospolitej powstała nowa sytuacja, gdy pojawił się projekt usprawnienia procedury elekcji. Wysunięto bowiem propozycję połączenia konwokacji z elekcją bądź też odbycia tych dwóch ...
 • Sejmy nadzwyczajne w dziejach polskiego parlamentaryzmu (added: 2020-02-21) 

  Lewandowska-Malec, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "W dotychczasowej literaturze przedmiotu dominuje pogląd, że podział na sejmy zwyczajne (ordynaryjne) i nadzwyczajne (ekstraordynaryjne) wywodzi się z artykułów henrykowskich"(...)
 • Sejmy rozerwane i zerwane w XVII stuleciu (added: 2020-02-20) 

  Lewandowska-Malec, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Zarówno w źródłach, jak również literaturze określenia: sejmy rozerwane i zerwane traktuje się zamiennie. S. Ochmann-Staniszewska i Z. Staniszewski w swojej publikacji Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza ...
 • Sejmy walne w latach 1588-1598 i ich dorobek ustawodawczy (added: 2019-06-25) 

  Lewandowska-Malec, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Lata 1588-1598 to pierwsze dziesięciolecie rządów Zygmunta III Wazy. Sejmy zbierają się wówczas z dużą częstotliwością, zgodnie jednak z ówczesnym prawem. Artykuły henrykowskie przewidywały bowiem obowiązek zwołania ...
 • Selected aspects of uncertainty in polygraph examination (added: 2019-05-30) 

  Konieczny, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  From introduction: "The diagnostic process in polygraph testing involves a comparison between the intensity of the response registered to one type of question – so-called relevant questions – with the intensity of response ...
 • Selected Problems in Evaluation of Polygraph Examination Results (added: 2019-05-27) 

  Leśniak, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  From introduction: "Standardisation is absolutely essential in methods of polygraph examination because every quality control is based on comparing features of a specifi c polygraph examination and established polygraph ...
 • Selecting the Most Optimal Conditions for the Polygraph Examination (added: 2019-05-27) 

  Saldžiūnas, Vitas; Kovalenko, Aleksandras (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  From introduction: "We wrote (Saldžiūnas and Kovalenka 2008, 2009a, b, c, d), just like other authors, about the conditions of the polygraph examination which enable obtaining maximally objective and reliable results. ...
 • Selektywny komentarz do tzw. ustawy antyterrorystycznej (added: 2018-08-07) 

  Lizis, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Artykuł traktuje o nowo wprowadzonych do polskiego prawa rozwiązaniach, w przedmiocie zwalczania zjawisk o charakterze terrorystycznym. W pierwszej części artykuł ogniskuje wokół problematyki kontroli operacyjnej, ...