Now showing items 447-466 of 1364

 • Labour Law in the Face of Economic Crisis (added: 2018-07-20) 

  Świątkowski, Andrzej Marian; Wujczyk, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  In order to cope with the economic crisis, the Polish Anti-Crisis Labour Act of 2009, temporarily relaxed the rigid labour statutes, introduced over thirty years ago by the Labour Code. The Anti-Crisis Labour Act introduced ...
 • Law and legal cultures in the 21st century: diversity and unity : the 23rd IVR Congres : special workshops students and young researchers (added: 2017-09-12) 

  Cyrul, Wojciech; Del Mar, Maksymilian; Häußler, Stefan; Kazanavičiūtė, Rūta; Könczöl, Miklós; Leahy Stone, Sophia A.; Pieniążek, Marcin; Santacoloma Santacoloma, Andrés; Tattay, Szilárd; Thalmair, René; Ping, Li Yan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
 • Law, Forms of Government and Liberty in Montesquieu’s Thought (added: 2020-02-10) 

  Łazarski, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  O duchu praw Monteskiusza przyniosło autorowi sławę, czyniąc z niego politycznego mędrca okresu oświecenia, nieomal wyrocznię w kwestiach myśli politycznej. Artykuł dokonuje krótkiego przeglądu tego dzieła Monteskiusza, ...
 • Legal Admissibility of Employee Polygraph Examinations in Poland (added: 2019-05-29) 

  Widacki, Michał; Cempura, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Polygraph testing in Poland is associated mostly with criminal cases and discussion about the power of evidence from such examinations in criminal investigations. Th e use of the polygraph in Poland in criminal cases ...
 • Legal and practical aspects of using the polygraph in the Republic of Lithuania (added: 2019-05-30) 

  Kraujalis, Laimutis; Kovalenko, Aleksandr; Saldžiūnas, Vitas (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Up until 2000 Lithuania’s regulations on the polygraph were contained exclusively in the laws governing defence. In 2000, Lithuania passed a special law adopting the use of the polygraph. Yet, this special law applies ...
 • Legal Aspects on the Currency Policy, Currency Regime, Currency Market and Virtual Currency (added: 2019-12-17) 

  Pirvu, Adriana (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Th e concept of “currency” designates the cash that is used in international transaction, other than the one used for national transactions. Foreign currency is, practically, the national “coin” of another state or the ...
 • Legal Incentives for the Franchising Investments — Serbian Case (added: 2020-02-10) 

  Milenković-Kerković, Tamara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  The development of the franchising industry ad investments in the form of business format franchising in the country is significantly connected with the healthy commercial environment. The franchising agreements are very ...
 • Legal position of the executive body in a commune in Poland and in France: In search for a normative pattern (added: 2018-07-20) 

  Augustyniak, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  The article presents the legal status of an executive body in a commune in the Polish and French legal orders, including selected issues related to the systemic position of this body in a comparative perspective. The ...
 • Legalna teoria dowodowa i jej wpływ na rozwój inkwizycyjnego procesu karnego (added: 2020-02-20) 

  Koredczuk, Józef (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Nawiązując do wypowiedzi prof. Stanisława Waltosia, że najpierw na świecie pojawił się świadek, potem powstało prawo procesowe możemy dodać, że powstały także teorie dotyczące tych tematów. Teorie te miały różny charakter ...
 • Legislacja. Analiza procesu (added: 2017-06-13) 

  Biernat, Tadeusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Na całość opracowania składają się trzy części. W pierwszej, dotyczącej problematyki teoretycznej z zakresu tworzenia prawa, punktem wyjścia jest wskazanie na typ refleksji naukowej odnoszonej do tworzenia prawa, w tym na ...
 • Legislation on Financing Public Benefit Activities from Tax Designation in Poland (added: 2015-03-23) 

  Piechota, Grażyna (International Center for Not-for-Profit Law, Washington, D.C., 2015-03)
  Regulations concerning public benefit activities in Poland were adopted with the Act on Public Benefit Activity and Volunteerism of April 24, 2003. In this way a special type of nongovernmental organization (NGO) was ...
 • Legitim 2.0., czyli o robocie przyszłości… rozstrzygającym spory zachowkowe (added: 2020-04-20) 

  Partyk, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  “Judgment reserved for qualifi ed judges” - is a statement which will is not most likely soon (if ever) going to become outdated in relation to the judicial process in Polish legal system. Can it not be assumed, however, ...
 • Liability of Public Authorities in England and France. Damages for Breach of EC law after Francovich and Brasserie (added: 2020-02-11) 

  Tatham, Allan F. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Tematem opracowania jest problem odpowiedzialności odszkodowawczej władz publicznych w Anglii i Francji, ale dotyczący odszkodowań za naruszenie prawa wspólnotowego. Ponieważ zasada odpowiedzialności odszkodowawczej za ...
 • Liberalizacja prawa pracy (added: 2019-06-26) 

  Lewandowski, Henryk (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "I. Uwagi na temat liberalizacji prawa pracy, zawarte w niniejszym opracowaniu, dotyczyć będą polskiego prawa pracy i polskiej rzeczywistości. Oczywiście podstawą wielu refleksji i propozycji stanie się także „dorobek ...
 • Liberalne, demokratyczne czy obywatelske? Społeczeństwo obywatelskie a liberalna demokracja (added: 2019-07-01) 

  Pietrzyk, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "Współcześni autorzy, niejako idąc w ślady Alexisa de Tocqueville’a, bardzo mocno podkreślają związek teoretyczny i praktyczny pomiędzy społeczeństwem obywatelskim a liberalną demokracją, uznając istnienie społeczeństwa ...
 • Liberalny kapitalizm w kryzysie: wybrane problemy (added: 2016-07-04) 

  Księżyk, Marianna; Dziwiński, Piotr; Stankiewicz, Jakub; Wyrwicz, Marek; Michalski, Marek; Tarnawski, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Wychodząc więc z założenia, że konieczne jest stworzenie nowej społecznie pożądanej rzeczywistości oraz mając nadzieję, że państwa będą zdolne uwolnić się od liberalnych złudzeń, w niniejszej monografii przedstawiono ...
 • Libertariańska koncepcja własności (added: 2020-02-13) 

  Juruś, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  Z wprowadzenia: "W czasach, w których spory w filozofii politycznej toczą się głównie wokół wolności i władzy, warto zwrócić uwagę na własność. Może się ona bowiem okazać kluczem do rozwiązania lub unieważnienia przynajmniej ...
 • Limited response to Marcin Gołaszewski's Conclusions From the Meta-Analytic Survey of Criterion Accuracy of Validated Polygraph Techniques (added: 2019-05-29) 

  Matte, James Allan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  "A lengthy article entitled “Validated Techniques and Scoring Models for PDD Test Data Analysis – Conclusions from the 2011 APA Report” authored by Marcin Gołaszewski and published in European Polygraph, Volume 6, Number ...
 • Logical Identity of Conclusions from Polygraph Testing Performed in Control Questions Test (CQT) and Guilty Knowledge Test (GKT) Techniques (added: 2019-05-29) 

  Widacki, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Peak of Tension (POT) tests have been known and used in polygraph examinations since 1930s (Keeler 1934, Lee 1953, Reid, Inbau 1966). In the 1950s proposals were made to found the entire polygraph examinations on such ...
 • Lokowanie produktu i jego regulacja w prawie unijnym (added: 2018-08-28) 

  Ignatowicz, Maja (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  The purpose of this article is to attempt to investigate the issue of product placement, to analyze and systematize this innovative legal subject, from the point of view of European law. The aim of this study is also to ...