Now showing items 959-978 of 1232

 • Tajemnica telekomunikacyjna a możliwość ujawnienia danych billingowych (added: 2020-01-28) 

  Witański, Mateusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Ustawa Prawo telekomunikacyjne wprowadza do polskiego prawa pojęcie tajemnicy telekomunikacyjnej. Przez to pojęcie rozumie się ochronę danych telekomunikacyjnych. Na podstawie tych danych tworzone są jednak zestawienia ...
 • Tania siła robocza determinantą rozwoju gospodarczego Chin (added: 2019-04-24) 

  Musiałek, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Z wprowadzenia: " Ponad 30 lat temu ukazał się artykuł Industrializacja kapitalistycznych krajów Azji Południowo-Wschodniej, w którym twierdzono, że rozwijający się kraj, chcąc osiągnąć sukces gospodarczy na skalę globalną, ...
 • Tatarzy polscy. Wizja narodu i polskości grupy (added: 2019-07-01) 

  Warmińska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "We współczesnym świecie podzielonym na narody od każdego człowieka oczekuje się, iż odnajdzie w nim swoje miejsce i określi się w narodowych kategoriach. Dlatego też tworzenie wizji wspólnoty narodowej a także konstruowanie ...
 • Tea Party jako prawicowy odłam Republikanów (added: 2019-04-23) 

  Chorośnicki, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Historia amerykańskich partii politycznych jest pozornie prosta. System dwóch konkurujących partii wyrósł ze wzorów brytyjskich, ale zadomowił się w Stanach Zjednoczonych na dobre. Oczywiście przez wszystkie lata istnienia ...
 • Telewizyjna reklama polityczna w amerykańskich wyborach prezydenckich (added: 2019-06-24) 

  Płudowski, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Historia amerykańskiej telewizyjnej reklamy politycznej sięga 5 października 1948 roku, kiedy to Harry Truman zakupił czas antenowy od stacji telewizyjnej, by skomunikować się z amerykańskimi wyborcami (Wood 1990)'. W ...
 • Tendencje eurosceptyczne na Ukrainie po Rewolucji Godności (added: 2021-03-17) 

  Kęsek, Rafał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  In this article, the author characterizes Eurosceptic tendencies in Ukraine after 2014. Describes the main political forces that use this discourse to strengthen their political position. The text also includes the ...
 • Tendencje i uwarunkowania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - referendum lokalne (added: 2019-06-21) 

  Owczarek, Lidia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Polacy, odrzucając w 1989 r. władzę autorytarną opowiedzieli się zdecydowanie za władzą demokratyczną. Rozpoczął się proces kształtowania ładu demokratycznego. Kraj nasz osiągnął na tej drodze wiele sukcesów, choć ...
 • Tendencje liberalizacyjne we współczesnej polityce handlowej Unii Europejskiej (added: 2019-04-24) 

  Czermińska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Z wprowadzenia: "Globalizacja gospodarki światowej oznacza zarówno proces, jakim jest zwiększanie dynamiki międzynarodowych przepływów gospodarczych, w tym wymiany handlowej, jak i główny efekt w postaci wzrostu współzależności ...
 • Teoretyczne aspekty współczesnego populizmu (added: 2019-04-23) 

  Marczewska-Rytko, Maria (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z wprowadzenia: "Definiując pojęcie populizmu, Jerzy Szacki wskazał jego trzy ujęcia. W pierwszym znaczeniu populizm jest utożsamiany z pojęciem demofilii i oznacza idealizowanie ludu, w drugim stanowi synonim demagogii, ...
 • Teoretyczne przesłanki współczesnej analizy politologicznej (added: 2019-06-17) 

  Sajduk, Błażej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Złożoność i szybkość zmian, jakim ulega świat polityki, powodują oczywiste problemy z jego opisem. Celem niniejszego tekstu jest zaprezentowanie najnowszych tendencji i osiągnięć w dziedzinie analizy politologicznej1 ...
 • Teoria polityczna Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Próba rekonstrukcji (added: 2019-06-28) 

  Simlat, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Rozpocząć poniższy tekst wypada tak, jak to czynił Andrzej Frycz Modrzewski, który rozdział I księgi pierwszej Commentariorum de Republica emendanda libri quinque zaczyna dyrektywą: [...] trzeba tedy, jak to ludzie ...
 • Terroryzm zagrożeniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego i praw człowieka (added: 2020-02-03) 

  Kraj, Kazimierz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Problemy związane z naruszaniem praw człowieka i swobód obywatelskich stają się podstawowym zagadnieniem demokratycznej odpowiedzi na terroryzm. W wyniku reakcji na zagrożenie terrorystyczne, demokracja oraz prawa człowieka ...
 • Testamentary Law in Congress Poland on the example of the files of the Zgierz notaries in the years 1826–1875 (added: 2021-12-23) 

  Bieda, Justyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Contemporary Polish inheritance law adopts the principles of freedom of testing, assuming that everyone has the right to freely dispose of their property in the event of death by way of a will. The freedom of testing, ...
 • The American Dilemma 70 years later (added: 2019-04-10) 

  Kubiak, Hieronim
  Autor ponawia pytania, jakie przed czytelnikami siedemdziesiąt lat temu postawił Gunnar Myrdal, oddając do ich rąk książkę An American Dilemma. The Negro Problem and Modern Democracy (New York and Evanston 1944). Książka ...
 • The American Presidency, the 2008 Election, and the U.S. Constitution's Natural Born Citizenship Proviso (added: 2019-05-08) 

  Duggin, Sarah Helene; Collins, Mary Beth (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "Who can be president of the United States? This question matters a great deal to 2008 Republican presidential candidate John McCain, who was born in the Panama Canal Zone, as well as to many other American citizens born ...
 • The audacity of faith (added: 2019-04-29) 

  Bradley, Gerard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Amidst great expectations President Barack Obama delivered the Commencement Address at Notre Dame on May 17, 2009. The excitement owed partly to protests against the Catholic university’s choice to honor someone so ...
 • The Blues, the Greys, and the Red & Whites (added: 2019-05-07) 

  Chlipała, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "United States armed forces are today among the most powerful armies in the world. Currently only the active personnel of land forces of United States Army exceeds 519 000 soldiers. added on top of that should be the ...
 • The Catholic Church and Globalization. Catholic-Jewish Relations sińce Vatican II: Approaching the 40th Anniversary of Nostra Aetate (added: 2019-05-20) 

  Obirek, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  From introduction: "One of the most important achievements of the 20lh century theology is the conviction that every religion is a path toward salvation for its followers. This conviction is calłed “religious pluralism”. ...
 • The changing Middle East (added: 2020-05-18) 

  Kapiszewski, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  Foreword "The Arab world has not been a happy or successful place for quite a while. As one o f Arab diplomats once said: “There is a sense of failure, which has opened a gap between the rulers and the ruled. It has led ...
 • The charter of fundamental rights of the European Union: questions, problems and perspectives (added: 2019-06-21) 

  Ryland, Diane (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "The Charter of Fundamental Rights of the European Union was signed and solemnly proclaimed in Nice in December 2000. A large ąuestion accompanied its inception, namely: what would be the status of this Charter? That ...