Now showing items 486-505 of 1232

 • Na czym polega fenomen Baracka Obamy? (added: 2019-05-08) 

  Laidler, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "4 czerwca 2008 r. Hillary Rodham Clinton, żona byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, jeden z dwóch najpoważniejszych kandydatów na najwyższy urząd w państwie z ramienia Partii Demokratycznej, oficjalnie zrezygnowała ...
 • Narkobiznes kokainowy i heroinowy w Ameryce Łacińskiej w latach 2001-2007 (added: 2020-02-03) 

  Modzelewski, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Artykuł omawia drogi transportu i dystrybucji kokainy i heroiny produkowanych w Ameryce Łacińskiej. Przedmiotem rozważań stało się głównie określenie zmian, jakie w latach 2001-2007 zaszły w narkobiznesie. Do podjęcia ...
 • Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych 2006. Neokonserwatywna wizja świata prezydenta George'a Busha (added: 2019-05-15) 

  Świrkowicz, Jacek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "16 marca 2006 r. Biały Dom wydał nową, zrewidowaną wersję Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych z 2002 r. Poprzedni tekst, zredagowany pod dużym wpływem takich osobistości jak podsekretarze obrony Paul ...
 • Narody i ich stereotypy a wizerunek Ukraińców w świadomości zbiorowej Polaków (added: 2017-09-02) 

  Brataniec, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Many polish people perceive differences between the cultures and societies of the Western and Eastern Europe. For years Ukrainians were described in entirely pejorative terms, because of difficult relationships between ...
 • Narodziny idei integracji w Europie po II wojnie światowej (added: 2019-06-29) 

  Zakrzewska, Iwona (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Ze wstępu: "Traktat z Maastricht powołuje do życia Unię Europejską jako nowy, wyższy stopień zjednoczenia narodów Europy. Zgodnie z postanowieniami tego dokumentu Unia Europejska składa się ze Wspólnot Europejskich oraz ...
 • Naród a społeczeństwo obywatelskie - konflikt czy zgodne współistnienie? (added: 2019-06-24) 

  Borowiec, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  Ze wstępu: "Społeczeństwa nie znajdują się w stanie stagnacji, ale nieustannie się zmieniają. Jest to szczególnie widoczne w obecnych czasach. Zmiany stały się czymś normalnym w naszym życiu społecznym, a tym samym ...
 • Naród, państwo, gospodarka, społeczeństwo w publicystyce konspiracyjnej Stronnictwa Narodowego (added: 2019-07-01) 

  Komaś, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  Ze wstępu: "Przemiany zachodzące w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku związane z transformacją ustrojową, a przede wszystkim pluralizacją systemu politycznego, spowodowały zwiększenie zainteresowania polską myślą ...
 • Narzędzia jakości w zarządzaniu kryzysowym (added: 2021-12-10) 

  Kałuża, Paweł; Sadowińska-Kałuża, Milena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Zarządzanie ryzykiem wraz z zarządzaniem kryzysowym zalicza się do stosunkowo młodych zagadnień z zakresu teorii zarządzania i teorii zarządzania jakością. Korzystają one z ich dorobku oraz czerpią z koncepcji w ogólnym ...
 • National and international security in contemporary changing reality. Pt. 1 (added: 2016-06-21) 

  Bieniek, Mieczysław; Bryk, Andrzej; Patalong, Piotr; Kręcikij, Janusz; Cziomer, Erhard; Skulimowski, Mariusz; Mazur, Sławomir; Ostrowska, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  “National and International Security in Contemporary Changing Reality” is a compelling, must-read work for those who study and try to gain a better understanding of today’s national and international security environment. ...
 • National and international security in contemporary changing reality. Pt. 2 (added: 2016-01-08) 

  Sienkiewicz, Piotr; Skulimowski, Mariusz; Bieniek, Mieczysław; Ćwięk, Henryk; Pružinský, Michal; Varhol’ák, Peter; Dzwigaj, Czesław; Liber, Janusz; Zawartka, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  This study is devoted to the new trends in research, especially in the field of security studies, including national and international security, in the evolving areas of contemporary reality. The book is addressed ...
 • National Military Education System in the Republic of Belarus (added: 2019-12-17) 

  Kozioł, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Wykwalifikowany personel sił zbrojnych stanowi niewątpliwie jeden z istotniejszych elementów bezpieczeństwa państwa. Jakkolwiek z punktu widzenia polskich władz kluczowa pozostaje współpraca z partnerami zachodnimi, ...
 • NATO, The Warsaw Pact, and the Nature of International Alliances: Theoretical expectations and the Empirical Record (added: 2019-04-29) 

  Kramer, Mark (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "The power vacuum in Europe after World War II induced the United States and the Soviet Union to seek European allies against one another (an action that neorealists would describe as “external balancing”). The disparate ...
 • Natura demokracji szwajcarskiej. Formy aktywności obywatelskiej (added: 2019-06-21) 

  Myślak-Bodek, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Konfederacja Szwajcarska jest państwem szczególnym, gdyż łączy najbardziej zdecentralizowaną strukturę ze wszystkich federacji na świecie, najwyższy stopień stosowania demokracji bezpośredniej oraz kolegialną głowę ...
 • Nauczanie prawa w polskim ośrodku w Craiovej w Rumunii. Studium Prawa i Administracji (1944-1945) (added: 2020-02-13) 

  Pyter, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Artykuł porusza problematykę organizacji i funkcjonowania Studium Prawa i Administracji, działającego w latach 1944-1945 w miejscowości Craiova w Rumunii. Studium było placówką niezależną od systemu oświaty. Nie wpisywało ...
 • Nauki Andrzeja Frycza Modrzewskiego jako wzór wychowania obywatelskiego (added: 2019-06-28) 

  Olearczyk, Teresa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Analizując teksty napisane przez Andrzeja Frycza Modrzewskiego nie sposób nie zauważyć pewnej analogii pomiędzy czasami, w których przyszło żyć Andrzejowi Fryczowi i czasami postmodernizmu. Odrodzenie było okresem ...
 • Neokonserwatyzm w Stanach Zjednoczonych. Od Żywotnego Centrum do epoki Reagana (added: 2014-01-26) 

  du Vall, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  It is common knowledge that until recently neoconservatism has been dominant on the American political stage. But again it should be clearly emphasized that this doctrine had been undergoing ideological changes since ...
 • Neokorporacjonizm w Unii Europejskiej (added: 2019-06-29) 

  Marcinkowski, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Korporacjonizm, który rozwinął się w niektórych systemach faszystowskich i autorytarnych w pierwszej połowie XX w., w latach powojennych uznany został za związany z tymi systemami i jako taki zasadniczo stracił na ...
 • Netarchia jako propozycja modelu demokracji przyszłości (added: 2014-01-29) 

  du Vall, Marta; Walecka-Rynduch, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
 • Networked individuals in the virtual political and social mediasphere (added: 2016-11-24) 

  du Vall, Marta; Majorek, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  This work is divided into three parts, which the authors hope will enable the reader to more easily find topics of interest. The first part consists of two chapters concerning new information and communication technologies. ...
 • Nicolas Sarkozy – Charyzmatyczny pragmatyk czy populista w nowym stylu? (added: 2019-04-23) 

  Młynarski, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z wprowadzenia: "Celem artykułu jest próba analizy na przykładzie polityki Nicolasa Sarkozy’ego, na ile populistyczne zachowania i gesty oraz retoryka polityczna, są narzędziem utrzymania władzy oraz pozyskania poparcia ...