Now showing items 256-275 of 1232

  • Halal Pig, czyli tożsamość brytyjskich muzułmanów po 11 września 2001 roku (added: 2019-05-13) 

    Szołajski, Bartłomiej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    "7 lipca 2005 r. doszło w Londynie do serii zamachów zorganizowanych przez muzułmańskich radykałów. Poza samą tragedią związaną ze śmiercią niewinnych ludzi Szokiem dla Brytyjczyków okazało'się ujawnienie tożsamości ...
  • Handel bronią w skali międzynarodowej: główne tendencje w XXI wieku. Rola i miejsce Ukrainy (added: 2020-04-20) 

    Lasoń, Marcin; Tkach, Liudmyla (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
    The purpose of the article is to analyze the modern arms trade, as well as the position of Ukraine in this market. It is necessary to proceed from the fact that in recent years there has been an increase in imports and ...
  • Harvey Mansfield and virtue in the arid land of modern liberalism (added: 2019-04-29) 

    Bryk, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
    "Harvey C. Mansfield is one of the most distinguished American political philosophers writing today, standing at the very center of a bitter debate over the ultimate meaning of political life in modernity, and here, ...
  • Hegel and progressivism (added: 2019-04-29) 

    Blitz, Mark (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
    "We often assert that the United States’ constitutional principles began to change near the beginning of the twentieth century. This change is associated with “progressivism.” It was trumpeted by publicists and authors ...
  • Heretical compromises: America’s accidental thomism (added: 2019-04-10) 

    Lawler, Peter Augustine (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
    Artykuł podejmuje problem tożsamości Amerykanów, jej źródeł, znaczenia kompromisu filozoficznego i politycznego w ramach konstytucjonalizmu amerykańskiego i specyficznej roli pełnionej przez religię w kulturze amerykańskiej. ...
  • Historia i polityka — determinanty niepodległego Kosowa (added: 2019-06-13) 

    Stawowy-Kawka, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
    "17 lutego 2008 r. parlament kosowski w Prištinie proklamował niepodległość Kosowa. Oznaczało to odłączenie tej prowincji od Serbii i powstanie nowego państwa. Niemal bezpośrednio po proklamowaniu niepodległości, Kosowo ...
  • Historyczne antecedencje procesów integracji europejskiej (added: 2019-06-13) 

    Skawińska, Mirosława (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
    "Fakty historyczne i tło historyczne wydarzeń polityczno-społecznych w Europie na przestrzeni wieków oraz ściśle związane z nimi plany, aspiracje i poglądy ideologiczno- doktrynalne poszczególnych wspólnot politycznych ...
  • Historyczne źródła i współczesny obraz życia społeczno-politycznego Górnoślązaków (added: 2019-06-17) 

    Woźniczka, Zygmunt (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    "Górny Śląsk z racji swego sąsiedztwa był od wieków terenem ścierania się wpływów Polskich, Niemieckich i Czeskich. Celem niniejszego artykułuj est zarysowanie najważniejszych problemów historycznych, które wpływały na ...
  • Hiszpania za czasów generała Franco (added: 2015-04-30) 

    Wyrostek, Maria
    Ze wstępu: "Hiszpania jest od Polski daleko i nie mówię tu o odległości jedynie geograficznej, ale przede wszystkim poznawczej. Potrafimy wiele powiedzieć o historii czy systemie politycznym Francji, Anglii, Niemiec, ...
  • Homofobia. Studium przypadku na przykładzie Polski (added: 2015-05-20) 

    Kowalska, Sylwia
    Ze wstępu: "Homoseksualizm to pojęcie, które dla wielu ludzi niesie negatywnie skojarzenia. Przyczyną negatywnego stosunku oraz emocji, które wokół niego się pojawiają jest często brak elementarnej wiedzy na temat tego ...
  • How to build a resilient society in a weak state: the case of Lebanon (added: 2022-12-14) 

    Issa, Alex (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
    The Beirut Port explosion brought to the world’s attention the long-term struggle of a population suffering from structural deficiencies due to the lack of efficient public policies and strong state institutions capable ...
  • How to increase Poland’s resilience? (added: 2022-12-14) 

    Łazarek, Sławomir (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
    The aim of the article is to identify and analyse key formal and legal documents and applicable procedures in the field of state security, which contribute to building the resilience of society and the Polish state. The ...
  • Human security and human-centred defence as individual responsibility and collective activity (added: 2022-12-14) 

    Matyók, Thomas; Zajc, Srečko (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
    Collective defence and individual (human) security are not necessarily two sides of the same coin, they are often two different currencies where it is almost impossible to calculate their real exchange rate and value. ...
  • Human Security and Public Diplomacy (added: 2020-05-26) 

    Marczuk, Karina Paulina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
    Zarówno human security (bezpieczeństwo jednostki ludzkiej), jak i dyplomacja publiczna są poddawane krytyce za brak precyzji. Obie te kategorie należą do obszaru polityki zagranicznej. Artykuł dotyczy zależności między ...
  • Human Security: Designed Cynicism or a Poorly Implemented Idea? (added: 2020-05-26) 

    de Andrade Gama, Isabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
    Pojęcie human security weszło do agendy międzynarodowej w 1994 r. Moment nie mógł być bardziej sprzyjający dla przesunięcia debaty na temat spraw ludzkich w stronę problematyki bezpieczeństwa i uwzględnienia innego ...
  • Hydrogen use in Poland in the light of EU policy to move away from coal: the concepts of hydrogen valleys and smart and sustainable cities (added: 2023-01-27) 

    Bałamut, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022)
    Hydrogen can be used in several ways, including as a raw material, fuel or as an energy carrier. Therefore, hydrogen becomes an object of interest not only to companies, but also to individual governments. The European ...
  • IBN Saud w relacjach Polaków w latach 30. XX wieku (added: 2019-04-25) 

    Bakalarz, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
    "Kontakty Polski z Arabią Saudyjską sięgają czasów, w których Królestwo nie istniało jeszcze na mapach świata. Początkowo celem podróży Polaków na Bliski Wschód była przede wszystkim Ziemia Święta (często zwiedzali przy ...
  • Idea demokracji konsocjonalnej w regionie Azji I Pacyfiku (added: 2019-04-23) 

    Jelonek, Adam W. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
    "Konsocjonalny typ demokracji stanowi, według typologii Lijpharta, jedną z trzech kategorii opisujących istniejące systemy demokratyczne. Obok niego znajdujemy w tej typologii tzw. systemy demokracji odśrodkowej (centrifugal ...
  • Idea sekularyzmu w kontekście cywilizacji islamu (added: 2019-04-23) 

    Mendel, Miloš (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
    Z wprowadzenia: "Sekularyzm to istotne pojęcie w historiozofii, naukach politycznych i religioznawstwie. Wydaje się jednak, że w badaniach nad współczesnymi cywilizacjami i systemami religijnymi nie poświęca się mu ...
  • Idea społeczeństwa europejskiego w koncepcjach integracji (added: 2019-06-29) 

    Pucek, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
    "Punktem wyjścia każdego dążenia zjednoczeniowego jest sytuacja mniej lub bardziej zróżnicowanej wielości. Proces zjednoczeniowy, o ile nie jest wynikiem skrajnie hegemonicznej pozycji integrującego ośrodka władzy (jak ...