Now showing items 1-2 of 2

  • Działania ONZ na rzecz rozwoju (added: 2019-05-20) 

    Ogonowski, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
    "W ciągu 60 lat, jakie minęły od utworzenia przez koalicję antynazistowską Organizacji Narodów Zjednoczonych, świat przeszedł głębokie przeobrażenia zarówno w sferze politycznej, społeczno-ekonomicznej, jak i ...
  • Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1 specjalny, 2005 (Karta Narodów Zjednoczonych 1945-2005) (added: 2014-09-25) 

    Rotfeld, Adam; Czaja, Jan; Czapliński, Władysław; Kenig-Witkowska, Maria Magdalena; Kowalski, Wojciech; Ogonowski, Piotr; Paleczny, Tadeusz; Staszków, Jan; Symonides, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
    Rocznica podpisania Karty Narodów Zjednoczonych stała się dobrą okazją do zaproszenia grona specjalistów, przede wszystkim zajmujących się prawem międzynarodowym publicznym, w tym problematyką ONZ lub tematyką pokrewną do ...