Now showing items 4-5 of 5

  • Współczesna powieść saudyjska (added: 2018-07-02) 

    Michalak-Pikulska, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
    Pierwsza powieść saudyjska, pt. At-Taw’aman, została opublikowana w 1930 r. w Damaszku przez Abd al-Kuddusa al-Ansariego. Kolejne próby powieściowe zostały podjęte w 1935 r. przez Muhammada Nur Abd al-Allaha al-Dżawahiriego ...
  • Związki literatury i filozofii. Subiektywny przewodnik bibliograficzny (added: 2017-04-21) 

    Iskra-Paczkowska, Agnieszka; Gałkowski, Stanisław; Stanisz, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
    Niniejsze zestawienie ma charakter subiektywny i z konieczności wybiórczy. Relacje między literaturą a filozofią to problem niezwykle rozległy, a granice między tymi dziedzinami są nieostre. Bibliografia obejmująca związki ...