Now showing items 1-1 of 1

  • Leadership, the Moving Spirit The Theory of Management in Policing (added: 2020-01-28) 

    Elekes, Edit (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
    Reorganizacja i rozwój metod zarządzania w węgierskiej administracji państwowej, w tym policji, zwiększyły tempo. Zachodzące zmiany nasiliły się ze względu na dostosowanie do przepisów Unii Europejskiej oraz zmianę zakresu ...