Now showing items 1-1 of 1

  • Law, Forms of Government and Liberty in Montesquieu’s Thought (added: 2020-02-10) 

    Łazarski, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
    O duchu praw Monteskiusza przyniosło autorowi sławę, czyniąc z niego politycznego mędrca okresu oświecenia, nieomal wyrocznię w kwestiach myśli politycznej. Artykuł dokonuje krótkiego przeglądu tego dzieła Monteskiusza, ...