Now showing items 1-1 of 1

  • Län - szwedzki model samorządu regionalnego (added: 2019-06-25) 

    Pankowicz, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
    "Ogromne zróżnicowanie regionalnych systemów sprawowania władzy poprzez rozwiązania samorządowe, bądź autonomiczne stało się w Europie faktem w ostatnich dekadach XX wieku i to niezależnie od unitarnej, czy regionalnej ...