Now showing items 7-7 of 7

  • Wpływ wojen polsko-pomorskich na status prawny Pomorza do X III wieku (added: 2020-02-13) 

    Kruszewski, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
    Celem artykułu jest dynamiczna analiza konfliktu polsko-pomorskiego w profilu prawno dogmatycznym i historycznoprawnym, z pominięciem kwestii geograficznych i militarnych. Szczególnie ważne jest sprofilowanie problemu, ...