Now showing items 13-15 of 15

 • Troska o zdrowie w aspekcie społecznym. Cz. 2 (added: 2017-01-11) 

  Stosur, Arkadiusz; Włodarczyk, Agnieszka; Goździalska, Anna; Białek, Katarzyna; Lickiewicz, Jakub; Kowalewska, Marta; Jaśkiewicz, Jerzy; Szymanek, Jadwiga; Tokarz, Anna; Krawczyk, Justyna; Kaczmarczyk, Grzegorz; Machnik, Grzegorz; Piotrowska-Metelska, Anna; Gąsecka-Czapla, Monika; Rybak, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
 • Umiejętność niesienia profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym patologią społeczną przez pielęgniarki środowiskowe (added: 2014-11-17) 

  Jaśkiewicz, Jerzy; Goździalska, Anna; Kowalewska, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Nurse’s occupation is a tough competition, where the performance of professional tasks often comes to tend to the social problems of others. Since nurses are expected to the highest possible quality of services, but also ...
 • Wsparcie społeczne jako element instytucjonalnej pomocy rodzinie z osobą zależną (added: 2014-11-14) 

  Kowalewska, Marta; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The family is the basic social group among all historically known types of societies and cultures. The institutional nature of the family is that it is not just a collection of individuals with their features but above all ...