Now showing items 1-1 of 1

  • Imigracja ludności do Polski w pierwszej dekadzie XXI w. Wybrane aspekty (added: 2014-07-29) 

    Długosz, Zbigniew; Biały, Szymon (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
    Zmiany ekonomiczno-polityczne w ostatntich latach nie tylko w Polsce przekładają się na dynamikę i kierunki migracji ludności, które obrazują sytuację w różnych regionach świata. Mimo tradycyjnych od wieków kierunków ...