Now showing items 1-1 of 1

  • Idea społeczeństwa europejskiego w koncepcjach integracji (added: 2019-06-29) 

    Pucek, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
    "Punktem wyjścia każdego dążenia zjednoczeniowego jest sytuacja mniej lub bardziej zróżnicowanej wielości. Proces zjednoczeniowy, o ile nie jest wynikiem skrajnie hegemonicznej pozycji integrującego ośrodka władzy (jak ...