Now showing items 1-1 of 1

  • Idea sekularyzmu w kontekście cywilizacji islamu (added: 2019-04-23) 

    Mendel, Miloš (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
    Z wprowadzenia: "Sekularyzm to istotne pojęcie w historiozofii, naukach politycznych i religioznawstwie. Wydaje się jednak, że w badaniach nad współczesnymi cywilizacjami i systemami religijnymi nie poświęca się mu ...