Now showing items 13-17 of 17

 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 2 (21), 2017 (added: 2018-04-27) 

  Załucki, Mariusz; Rzewuski, Maciej; Janda, Paweł; Świrgoń-Skok, Renata; Arkuszewska, Aneta; Flaga-Gieruszyńska, Kinga; Bodio, Joanna; Rzewuska, Magdalena; Kulski, Robert; Kościółek, Anna; Borek, Marcin; Jasińska, Katarzyna; Świątkowski, Andrzej Marian; Wujczyk, Marcin; Widacki, Jan; Gołaszewski, Marcin; Ruczkowski, Piotr; Kania, Agnieszka; Augustyniak, Monika; Wolak, Grzegorz; Mucha, Sylwiusz; Bałos, Iga (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Do rąk czytelników oddajemy kolejny numer naszego czasopisma. Tym razem zawiera on głównie cywilistyczne opracowania związane z projektem naukowym „Nowe regulacje prawne w celu ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności” ...
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały nr 2, 2012 (added: 2014-04-28) 

  Kubiak, Hieronim; Biernat, Tadeusz; Zamuliński, Filip; Noworyta, Rafał; Pawlik, Renata; Irlik, Kamila; Radwaniak, Krzysztof; Gołaszewski, Marcin; Gajek, Krzysztof; Kolaszyński, Mateusz; Sztompka, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Subiektywizm w badaniach poligraficznych (added: 2018-07-20) 

  Widacki, Jan; Gołaszewski, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Przez element subiektywizmu w badaniach poligrafi cznych rozumiemy występujący przy ocenie dokonywanej przez eksperta margines swobody interpretacji, niepodlegający żadnym obiektywnym kryteriom. O istnieniu tego marginesu ...
 • Thermal Vision as a Method of Detection of Deception: A review of experiences (added: 2019-05-27) 

  Gołaszewski, Marcin; Zając, Paweł; Widacki, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  From introduction: "Turning pale or red in the face, besides expressive movements (mimic and pantomimic) belonged to the earliest observed symptoms of emotions, which sometimes were even directly treated as symptoms of ...
 • Validated Techniques and Scoring Models for PDD Test Data Analysis ‒ Conclusions from the 2011 APA Report (added: 2019-05-29) 

  Gołaszewski, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  "Standards concerning polygraph examinations for common application can be found in by-laws as well as in recommendations issued by the American Polygraph Association (APA) and in standards adopted by ASTM Internationa ...