Now showing items 1-1 of 1

  • Geneza oraz ewolucja wykładni art. 57 Prawa energetycznego (added: 2017-07-02) 

    Tarnawski, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
    Artykuł porusza problematykę wykładni art. 57 Prawa energetycznego regulującego kwestię dochodzenia należności z tytułu nielegalnego poboru energii z uwzględnieniem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego.