Now showing items 1-1 of 1

  • Geneza Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód (added: 2020-02-03) 

    Ciechanowski, Grzegorz; Krawczuk, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
    Rozważania na temat historycznych przesłanek powołania Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód z siedzibą w Szczecinie. Pośrednią przyczyną jego powołania było nawiązanie po 1989 r. przyjaznych stosunków dyplomatycznych z ...