Now showing items 114-128 of 128

 • Z historii ksiąg gruntowych (Grundbücher) (added: 2020-02-06) 

  Blajer, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  In the article the Author makes an attempt to describe - in a broad historical perspective - the genesis and evolution of the German system of “ground book” (Grundbuch) as an instrument of registration of interests to ...
 • Z problematyki odpowiedzialności „kierownika zamawiającego” za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych (added: 2020-02-11) 

  Szostak, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  The issues of the Head of the Awarding Entity’s responsibilities for the violation of public finances discipline while awarding a public contract. The statutory basis of responsibility for violating the discipline ...
 • Z problematyki rozboju. „Przemoc wobec osoby" (art. 280 § 1 k.k.) a „gwałt na osobie" (art. 130 § 3 k.w.) (added: 2020-02-04) 

  Tyburcy, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  According to Art. 119 § 1 of the Violations Code, an offender who steals a movable property which value does not exceed a quarter of the minimum wage is liable for a misdemeanor and not for a crime or an offence. Art. ...
 • Z zagadnień bezpieczeństwa biznesu (added: 2016-01-25) 

  Bąk, Agnieszka; Tokarz, Andrzej; Pomorski, Paweł; Stadnik, Jolanta; Wójcik, Katarzyna; Bałos, Iga; Bakalarz, Sebastian; Szlachetka, Piotr; Grzegorczyk, Grzegorz; Migas, Piotr; Koszel, Elżbieta; Piekoszowski, Sebastian; Fiszer, Patrycja; Giliciński, Marcin; Sagan-Jeżowska, Agnieszka; Łukaszek, Kinga; Skrzyszowski, Sebastian; Wawrzyńczyk, Rafał; Śliwoń, Justyna; Czupik, Dawid; Gonciarz, Bartłomiej; Mucha, Mateusz; Pabisz, Maciej; Huzior, Anna; Nyc, Małgorzata; Korotusz, Agnieszka; Suchodaj, Monika; Słota, Magdalena; Konik, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Zakres wyłączenia stosowania ustawowego prawa pierwokupu nieruchomości przysługującego gminie w odniesieniu do gruntów rolnych i leśnych (added: 2020-02-07) 

  Bochenek, Artur (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  The article discusses the pre-emptive right of a district. The acts of law which are the basis of the constitutional pre-emptive right of a district are presented. However, the preemptive right of a district has a number ...
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi - bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali (added: 2014-12-02) 

  Węglowska, Dorota; Pasowicz, Mieczysław; Mikos, Marcin; Barczentewicz, Przemysław; Purowska, Krystyna; Szpara, Agnieszka; Klich, Jacek; Kozierkiewicz, Adam; Sieradzka, Aneta; Mielnicki, Wojciech; Pawłowska, Janina; Bedlicki, Michał; Hennig, Jerzy; Bąk, Dariusz; Śliwka, Marcin; Budzowska, Jolanta; Janowicz-Lomott, Marietta; Łyskawa, Krzysztof; Gurcke, Ingo; Piechula, Bogusław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Tematyka prezentowanej monografii obejmuje wszystkie aktualne zagadnienia związane z zarządzaniem szpitalami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zarządzanie ryzykiem oraz zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu. ...
 • Zarządzanie rozwojem ekonomicznym: wybrane aspekty (added: 2015-09-09) 

  Tomić, Radovan; Đorđević, Miroslav; Đorđević, Momčilo; Круліковський, Борис; Онищук, Євген; Księżyk, Marianna; Guziejewska, Beata; Kmak, Małgorzata; Czajkowska, Agnieszka; Czubek, Henryk; Stefanów, Piotr; Potocki, Arkadiusz; Staliński, Piotr; Baran, Michał; Suseł, Aleksander; Wyciślak, Sławomir; Walas-Trębacz, Jolanta; Piotrowska, Agnieszka; Płonka, Maria; Ziarko, Janusz; Bober, Tomasz; Makowiec, Marek; Malinić, Dejan; Denčić-Mihajlov, Ksenija; Milenković-Kerković, Tamara; Surówka-Marszałek, Danuta; Śmigielska, Grażyna; Plichta, Jarosław; Dołhasz, Magdalena; Szakál, Zoltán; Ostankova, Larisa; Kożuch, Artur Jacek; Mielus, Magdalena; Podolec, Barbara; Szopa, Bogumiła; Śmiech, Sławomir; Vuksanović, Emilija; Todorović, Violeta; Gieraszek, Tadeusz; Waśniewski, Krzysztof; Osiewalski, Jacek; Węgrzyn, Ryszard; Iwasiewicz, Andrzej; Турбал, Юрій (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i regionów: wybrane aspekty ekologiczne i społeczne (added: 2015-04-29) 

  Rybicki, Jacek; Pawłowska, Beata; Jabłoński, Marek; Janczuk, Petro; Jazkowa, Galina; Kiełb, Piotr; Kowal, Łarysa; Kożuch, Antoni; Łysak, Andrzej; Maj, Bernard; Makowiec, Marek; Matusik, Stanisław; Pietrzyk, Urszula; Płatonienko, Jelena; Płeskacz, M. O.; Prałat-Kubiszewska, Ewa; Sitek, Dariusz; Szczajuk, Ludmiła; Szczodro, Oleksij; Tyrańska, Małgorzata; Urlik, Szczepan; Woźniak, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Zasada wewnętrznej i zewnętrznej spójności systemu podatkowego i jej realizacja w praktyce polskiej (added: 2020-02-12) 

  Pelikan-Krupińska, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  The cohesion of the tax system involves harmonization, logic and transparency of legal regulations forming the tax system. Each tax system operating properly has to be coherent and different kinds of taxes have to be ...
 • Zasady odpowiedzialności z tytułu doradztwa podatkowego w Polsce (added: 2019-06-12) 

  Klink, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "1. Wykonywanie każdego zawodu wiąże się z ponoszeniem odpowiedzialności z różnego zakresu. Niewątpliwie rodzaj i zakres odpowiedzialności powiązane są z charakterem czynności wykonywanych w ramach danego zawodu. Z reguły ...
 • Zmiany o charakterze progospodarczym w prawie podatkowym w latach 1995-2007 (added: 2020-02-12) 

  Wolański, Robert (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  There were many changes in Polish tax law concerning income solutions in the last ten years. They had positive as well as negative consequences for enterprises. There are the following examples of them: elimination of ...
 • Zmiany społeczne, gospodarcze i kulturowe w erze ponowoczesnej a ustrojowa przyszłość instytucji samorządu terytorialnego w Polsce (added: 2019-06-06) 

  Kościelniak, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  In the postmodern era, Europe, including Poland, is strikingly characterised by the migration of citizens, caused among others by the process of European integration or globalisation, enhanced by the fact that territorial, ...
 • Zmiany w podatkach pośrednich wpływające na funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (added: 2020-02-13) 

  Wolański, Robert (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  Z wprowadzenia: "Przedmiotem artykułu jest wpływ zmian w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym, wprowadzonych od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, na działalność i rozwój małych i średnich ...
 • Zmienność stopy dyskonta dla wyborów w czasie (added: 2014-02-18) 

  Fatuła, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  The article is based on the researches of time preferences among students of The Academy of Economics. The surveyed students indicated what increase of the amount they wished in order to accept a delay of the prize for ...
 • Zróżnicowanie kondycji finansowej korporacji w Europie Wschodniej w czasie spowolnienia gospodarczego (added: 2018-05-17) 

  Raźniak, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  W niniejszym artykule zbadano zróżnicowanie kondycji finansowej największych firm Europy Środkowo-Wschodniej, opracowanych w raportach firmy Deloitte dla lat 2008–2012. Liczbę firm, ich przychody ze sprzedaży i zysk netto ...