Now showing items 3-4 of 4

  • Przyczyny wojny domowej w Libanie w latach 1975-1990 (added: 2019-05-22) 

    El-Cheikh, Ibrahim (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
    Ze wstępu: "Współczesny Liban jest krajem arabskim ze względu na język, kulturę i arabskie tradycje jego mieszkańców, których więcej niż połowa wyznaje islam. Równocześnie ten kraj poddany był w ciągu wieków wpływom ...
  • Uchodźcy palestyńscy. Stan dzisiejszy i perspektywy (added: 2019-05-20) 

    El-Cheikh, Ibrahim (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
    "Problem uchodźców palestyńskich jest niezwykle ważnym i bardzo trudnym do rozwiązania elementem konfliktu izraelsko-palestyńskiego, który trwa od początku XX wieku. To nie tylko spór o ziemię i zbudowane osiedla izraelskie ...