Now showing items 247-266 of 559

 • O procedurze kart kontrolnych w przypadku, gdy zmienna diagnostyczna ma rozkład asymetryczny (added: 2020-02-24) 

  Wywiał, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  The problem of statistical quality control is taken into account. A new proposition of control card construction is proposed. The problem is considered as testing statistical hypothesis on expected value of the variable ...
 • O skuteczności polityki Polski wobec Rosji; Ukrainy I Białorusi (added: 2019-04-11) 

  Kraj, Kazimierz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  The paper presents the views on the effectiveness of the Polish Policy towards Russia, Ukraine and Belarus. The issues such as the Eurasian Economic Community, the importance and the role of the above-mentioned countries ...
 • O zachowaniu tradycyjnych wierzeń i zwyczajów na Tajwanie (added: 2019-04-25) 

  Sławiński, Roman (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Problem stanu zachowania tradycyjnych wierzeń i zwyczajów Tajwańczyków wydaje się kwestią interesującą zarówno z punktu widzenia socjologicznego, jak i etnograficznego. Zwyczaje tradycyjne występujące na Tajwanie to w ...
 • Obchody święta Aszury a procesy polityczne w Libanie (added: 2019-04-25) 

  Tonta, Rachela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Badania wpływu kultury na działania podejmowane przez aktorów zbiorowych zajęły w ciągu ostatnich dwudziestu lat poczesne miejsce w analizie ruchów społecznych. Wcześniejsze strukturalistyczne podejście do analizy, ...
 • Obojętność - wybór czy konieczność? Atmosfera permisywizmu w Polsce (added: 2019-06-17) 

  Borowiec, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Ze wstępu: "W szybko zmieniającym się świecie, nastawionym na konsumpcję i globalizację, w natłoku coraz większej liczby zdarzeń, na które nie mamy wpływu, a których wpływ na nas bywa znaczący, człowiek szuka sposobów ...
 • Obraz kobiety w sztuce polskiej ostatnich 20 lat. Wybrane przykłady (added: 2019-06-05) 

  Kaczmarska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  The author, on chosen examples, attempts to study in what context in the Polish art of the last twenty years does the subject of modern women appear. The analysis concerns works of art; works which refer to the present ...
 • Obraz rodziny dysfunkcjonalnej we współczesnym kinie polskim (added: 2019-06-05) 

  Załucka, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  The article, on the basis of chosen fi lms, presents the portrait of a modern dysfunctional family in Polish movies. The author asks about the origin of these abnormalities as well as about the reasons of failure in these ...
 • Obszary zrównoważonego zarządzania organizacjami w zmiennym otoczeniu (added: 2017-02-22) 

  Ziarko, Janusz; Chodyński, Andrzej; Huczek, Marian; Huszlak, Wojciech; Smutek, Halina; Prorok, Magdalena; Figurska, Irena; Mirski, Andrzej; Feczko, Piotr; Diačiková, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Zrównoważony rozwój i zarządzanie to hasła często pojawiające się we współczesnej literaturze dotyczącej teorii i praktyki funkcjonowania przedsiębiorstw, organizacji czy szerzej struktur społeczno-gospodarczych. Obszary ...
 • Ocena efektywności kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie (added: 2019-06-17) 

  Walas-Trębacz, Jolanta; Galata, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Efektywność każdej organizacji zależy nie tylko od wydajności pracy jej poszczególnych struktur, lecz przede wszystkim od efektywnej pracy kierownika (szerzej kierownictwa organizacji), który ustala cele, przydziela ...
 • Od definicji cechy do zarządzania jakością (added: 2020-02-24) 

  Borys, Tadeusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  The path presented in the hereby paper "from the definition of a feature (characteristic) to quality management" illustrates the importance of qalimetric stream in influencing the existing status of systemic approach to ...
 • Od jakości ekologicznej do odpowiedzialności biznesu (added: 2020-02-24) 

  Chodyński, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  The evolution of the term “ecological quality” has been presented, starting from the general concept of quality to the place of ecological quality in the TQEM (Total Quality Environmental Management) concept. Ecological ...
 • Oddziaływanie zmian w opodatkowaniu dochodu na funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (added: 2020-02-12) 

  Wolański, Robert (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  Income taxation is of great importance for small and medium enterprises (SME) because of direct influence on their funds. Changes in these taxes in last few years has mostly a positive effect on SME activity and ...
 • Odpowiedzialna przedsiębiorczość i innowacyjność technologiczna (added: 2018-07-03) 

  Chodyński, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  The study discusses the notion of technology from the perspective of the management science. It considers the possibilities of creating accountable technologies using the concept of responsible entrepreneurship, responsible ...
 • Odpowiedzialna przedsiębiorczość i innowacyjność w rozwoju przedsiębiorstwa (added: 2018-02-21) 

  Chodyński, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  W rozdziale omówiono podstawowe czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstwa na różnych etapach jego rozwoju oraz zmiany w realizowanych modelach biznesu w kontekście odpowiedzialności społecznej. Zwrócono uwagę, że na ...
 • Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich na tle konstytucji RP (added: 2019-06-25) 

  Buczek, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Instytucja odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe podatnika sięga swymi korzeniami do unormowań ustawy z dnia 15 marca 1934 r. zawierającej Ordynację podatkową. Rozwiązania w tym zakresie przejęte ...
 • Odpowiedzialny biznes w integrującej się Europie - aspekty kulturowe (added: 2016-06-29) 

  Chodyński, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Responsible business is created based on pursuit of common values, including those that are characteristic of the integrating Europe. Integration is affected by cultural diversity of individual countries. It translates ...
 • On the state of Latin American states: approaching the bicentenary (added: 2016-05-17) 

  Pietschmann, Horst; Graham, Lawrence S.; Lewis, Colin M.; Valdivieso, Patricio; Paleczny, Tadeusz; Posern-Zieliński, Aleksander; Stemplowski, Ryszard; Escudé, Carlos (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  What is the actual condition of the state in Latin America? Each contributor to this volume has been invited to answer this question by writing an interpretative essay from a specifically suggested angle: the origins of ...
 • Opportunities and threats analysis for European born global companies on the Chinese market (added: 2019-04-08) 

  Pawęta, Elena; Chung-Yu, Chiu (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Companies which do not follow traditional internationalization path, but start international activities immediately after their founding, are called born global companies in the international literature. This relatively ...
 • Organizacja administracji skarbowej w zaborze rosyjskim w latach 1869-1915 (added: 2019-06-25) 

  Ślusarska, Renata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Zbiurokratyzowane państwo rosyjskie, by zrealizować swoje liczne zadania, działało za pośrednictwem odpowiednich organów administracji państwowej, która, stosownie do charakteru zadań i wykonywanych czynności, dzieliła ...
 • Organizacje pozarządowe wspierające lokalną i regionalną przedsiębiorczość (added: 2019-06-06) 

  Huczek, Marian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Teoretyczne podstawy działania i rozwoju organizacji pozarządowych można przedstawić w oparciu o ekonomię, socjologię i politologię. Z perspektywy ekonomii, organizacje pozarządowe zajmują niszę między państwem a ...