Now showing items 1-1 of 1

  • Decentralizacja i autonomia a mniejszości etniczne w Indonezji (added: 2019-04-15) 

    Wiciarz, Krystian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
    "Wewnętrzna polityka państw względem mniejszości etnicznych i narodowych może przyjmować rozmaite kształty. Z jednej strony istnieje silna tendencja dążąca do zagwarantowania mniejszościom równych praw i przywilejów, z ...