Now showing items 8-9 of 9

  • Polskie Kontyngenty Wojskowe pod flagą ONZ - zamknięty rozdział (added: 2020-01-31) 

    Ciechanowski, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
    W 2009 r. Polska zlikwidowała trzy kontyngenty w operacjach pokojowych ONZ: w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych ONZ na Wzgórzach Golan (UNDOF), w Tymczasowych Siłach Zbrojnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie ...
  • Relacje cywilno-wojskowe w służbie polskich kontyngentów podczas operacji pokojowych (added: 2020-01-29) 

    Ciechanowski, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
    W artykule poruszono doświadczenia współpracy cywilno-wojskowej zdobyte przez polskich żołnierzy w operacjach pokojowych W okresie zimnej wojny miały one charakter sporadyczny i nie stanowiły głównego nurtu prowadzonych ...