Now showing items 6-9 of 9

 • Geneza Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód (added: 2020-02-03) 

  Ciechanowski, Grzegorz; Krawczuk, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Rozważania na temat historycznych przesłanek powołania Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód z siedzibą w Szczecinie. Pośrednią przyczyną jego powołania było nawiązanie po 1989 r. przyjaznych stosunków dyplomatycznych z ...
 • Komisja Nadzorcza Państw Neutralnych w Korei. Geneza, założenia i działalność (added: 2020-02-03) 

  Ciechanowski, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Fenomen Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych, utworzonej po najbardziej krwawym i niebezpiecznym konflikcie okresu bipolarnego rozdarcia świata, polega na samym fakcie jej zaistnienia i próbach ustabilizowania sytuacji ...
 • Polskie Kontyngenty Wojskowe pod flagą ONZ - zamknięty rozdział (added: 2020-01-31) 

  Ciechanowski, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  W 2009 r. Polska zlikwidowała trzy kontyngenty w operacjach pokojowych ONZ: w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych ONZ na Wzgórzach Golan (UNDOF), w Tymczasowych Siłach Zbrojnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie ...
 • Relacje cywilno-wojskowe w służbie polskich kontyngentów podczas operacji pokojowych (added: 2020-01-29) 

  Ciechanowski, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  W artykule poruszono doświadczenia współpracy cywilno-wojskowej zdobyte przez polskich żołnierzy w operacjach pokojowych W okresie zimnej wojny miały one charakter sporadyczny i nie stanowiły głównego nurtu prowadzonych ...