Now showing items 1-1 of 1

  • Badania sytuacji zdrowotnej bezdomnych mężczyzn z powiatu tarnowskiego (added: 2019-06-03) 

    Pasek, Małgorzata; Kowal, Urszula (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
    Celem badań było poznanie sytuacji zdrowotnej bezdomnych mężczyzn z terenów powiatu tarnowskiego. Grupę badawczą stanowiło 70 mężczyzn przebywających w Domu dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie. Do realizacji wykorzystano metodę ...