Now showing items 2-2 of 2

  • Wdrażanie międzynarodowego prawa bilansowego w Polsce (added: 2020-02-13) 

    Aleszczyk, Józef (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
    "Zwiększający się wraz z rozwojem rynku kapitałowego popyt na informacje finansowe oraz powstawanie ponadpaństwowych korporacji gospodarczych, z którymi związany jest międzynarodowy przepływ kapitału i transfery ...