Now showing items 4512-4531 of 4844

  Title
  Z badań nad ewakuacją organów resortu sprawiedliwości Generalnego Gubernatorstwa w latach 1944–1945 [1]
  Z badań nad formą testamentu w statutach litewskich: testamenty ustne i pisemne [1]
  Z badań nad nazwami szkół polskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki [1]
  Z badań nad nietykalnością majątkową polskiej szlachty. Postanowienia przywilejów z lat 1386 -1 4 5 4 [1]
  Z badań nad pojęciem "konieczności". Urguere w źródłach prawa rzymskiego. [1]
  Z badań nad procedurą licytacji w Królestwie Polskim do 1875 roku [1]
  Z doświadczeń historyka prawa jako biegłego sądowego [1]
  Z dziejów katedr skarbowości i prawa skarbowego oraz katedr prawa finansowego w Polsce [1]
  Z dziejów nauczania prawa rzymskiego u początków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach [2]
  Z genezy pojęcia obywatelstwa [1]
  Z historii ksiąg gruntowych (Grundbücher) [1]
  Z podatkami lub bez. Dwie odmienne wizje reformowania państwa prezentowane przez szlachtę chełmską i lubelską w dobie sejmu konwokacyjnego z 1764 roku [1]
  Z problematyki odpowiedzialności „kierownika zamawiającego” za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych [1]
  Z problematyki pracy świadczonej przez skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności na podstawie skierowania dyrektora zakładu karnego. Rozważania na kanwie zagadnienia prawnego w sprawie III PZP 3/20 [1]
  Z problematyki reformy parlamentu Zjednoczonego Królestwa [1]
  Z problematyki rozboju. „Przemoc wobec osoby" (art. 280 § 1 k.k.) a „gwałt na osobie" (art. 130 § 3 k.w.) [1]
  Z takim sposobem uprawiania nauki godzić się nie można. Naruszanie cudzego autorstwa w pracach historycznoprawnych i historycznych [1]
  Z takim sposobem uprawiania nauki zgodzić się nie można! Twórczość historyczno-prawna ks. dra hab. Stanisława Tymosza z lat 2003–2008 [1]
  Z takim sposobem uprawiania „polemik naukowych” godzić się nie można. Odpowiedź Wacławowi Uruszczakowi [1]
  Z wiatrem i pod wiatr z Wojciechem Kosińskim [1]