Now showing items 1302-1321 of 4843

  Title
  Kamica nerkowa – postępowanie i dylematy ratownika medycznego – opis przypadku [1]
  Kanadyjscy Rangersi jako formacja obrony terytorialnej [1]
  Kapiszewscy. Saga o losach polskiej inteligencji [1]
  Kapitał ludzki – ekonomiczny czynnik aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw [1]
  Kapitał zagraniczny w Polsce w okresie poakcesyjnym [1]
  Kara grzywny za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe a sankcje prawa finansowego – problem podwójnego „karania” deliktów skarbowych [1]
  Karalność kazirodztwa jako naruszenie wolności seksualnej [1]
  Kardiogenny obrzęk płuc spowodowany zawałem serca w praktyce ratownika medycznego [1]
  Karny charakter instytucji przepadku świadczenia z art. 412 k.c. [1]
  Karol Bogusław Reichert (1811–1883): z Kętrzyna do Królewca, Dorpatu, Wrocławia i Berlina [1]
  Karta bankowa w ujęciu a rt. 2 7 8 Kodeksu karnego [1]
  Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów [1]
  Kasaty klasztorów w Wielkim Księstwie Toskanii za panowania Piotra Leopolda (1765-1790) [1]
  Kask narciarski dla dzieci – ale jaki? [1]
  Katastrofa elektrowni jądrowej w Fukushimie i jej polityczno-gospodarcze następstwa w Niemczech [1]
  Katastrofa smoleńska w świetle koncepcji „kozła ofiarnego" Rene Girarda [1]
  Katastrofa smoleńska w świetle koncepcji „kozła ofiarnego” René Girarda [1]
  Katedra Historii Administracji i Myśli Administracyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1979–2017) [1]
  Katedra Historii Państwa i Prawa UMCS w Lublinie w latach 2008-2016 [1]
  Katedra Historii Państwa i Prawa UMCS w Lublinie w latach 2008–2016 [1]