Now showing items 1268-1287 of 4844

  Title
  Ja cierpię, a mnie boli: zarys podmiotowego ujmowania bólu i cierpienia [1]
  Jak pisać pracę licencjacką lub magisterską. Poradnik dla studentów [1]
  Jak polski suweren bronił się przed absolutyzmem królewskim. Szlachta a królewscy urzędnicy komisaryczni w sporach granicznych z królewszczyznami w systemie urzędniczym późnośredniowiecznej Polski w świetle prawa stanowionego [1]
  Jakość rozgrywek lig zawodowych piłki nożnej w Polsce a ich finansowanie [1]
  Jakość zmian prawa o szkolnictwie wyższym a orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego [1]
  Jakość zmian prawa o szkolnictwie wyższym, a orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w zakresie nadzoru fachowego nad uczelniami [1]
  Jakość życia i akceptacja choroby wśród pacjentów z przetrwałym migotaniem przedsionków [1]
  Jakość życia u kobiet i dzieci, które padły ofiarą przemocy w rodzinie [1]
  Jamesa Clifforda kłopoty z kulturą [1]
  Jan Bosak: prześwietlenie. linoryty [1]
  Jan Hempel: neopogaństwo lewicowe [1]
  Jan Paweł II - wielki Ambasador pokoju, pojednania i sprawy polskiej [1]
  Jan Paweł II a świat współczesny [1]
  Jan Paweł II wobec konfliktu arabsko-izraelskiego i wojny w Iraku [1]
  Jan Staszków (1948-2016) in memoriam [1]
  Jana Adamusa droga ku naukowemu niebytowi [1]
  Jana N. Horaina prawidła policyjne [1]
  Janusowe oblicza populizmu [1]
  Japanese women's rights and their roles in the contemporary aging Japan from the perspective of selected social problems [1]
  Japonia w procesie przejścia od demograficznej dojrzałości do demograficznego schyłku [1]