Now showing items 21-40 of 4232

 • Państwo i społeczeństwo w XXI wieku. Zarządzanie i marketing w XXI wieku. (added: 2020-05-05) 

  Józsa, László; Czeglédi, Csilla; Забута, Tамара; Donkov, Deyan; Dolhasz, Magdalena; Surówka-Marszalek, Danuta; Światowiec, Justyna; Drwal, Marek; Kubacka, Dominika; Plichta, Jarosław; Westermann, Georg; Kettner, Brita; Chodyński, Andrzej; Kulwicki, Eugeniusz; Adamus, Wiktor; Gręda, Anna; Smutek, Halina; Walas-Trębacz, Jolanta; Fudaliński, Janusz; Ziarko, Janusz; Kubiak, Krzysztof; Tyrała, Paweł; Wilk-Kołodziejczyk, Dorota; Lysá, Ludmiła; Simek, Stanislav; Mikuś, Pavel; Droppa, Milan; Krawczyk, Wiktor; Płonka, Maria; Fatuła, Dariusz; Kosowski, Bogdan; Micek, Magdalena; Kowalczyk, Paulina; Nieciuński, Jakub; Belniak, Magdalena; Oliwkiewicz, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  Słowo wstępne "Obrady w sekcji „Zarządzania i Marketingu” odbywały się pod hasłem „Zarządzanie i Marketing w XXI wieku”. Tak pojemne hasło uwarunkowane było szeroką tematyką artykułów zgłoszonych, a następnie prezentowanych ...
 • Polska bieda w świetle Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (added: 2020-05-05) 

  Frysztacki, Krzysztof; Golinowska, Stanisława; Kubiak, Hieronim; Majchrowski, Jacek; Olejniczak, Wojciech; Świątkowski, Andrzej; Elżbieta, Tarkowska; Widacki, Jan; Warzywoda-Kruszyńska, Wielisława (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Słowo Wstępne "Cieszę się niezmiernie, że tak licznie przyjęliście Państwo zaproszenie na konferencję wspólnie zorganizowaną przez Stowarzyszenie „Kuźnica”, Krakowską Akademię im Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Instytut ...
 • Rzeszowski i Krakowski Obszar Metropolitalny (added: 2020-05-05) 

  Barwińska-Małajowicz, Anna; Borowiec, Monika; Budzyński, Mateusz; Czapliński, Paweł; Demczenko, Wołodymyr; Oolisznij, Marian; Fedan, Roman; Gawrońska, Zdzisława; Gzell, Sławomir; Kalita, Waldemar; Karapyta, Mirosław; Lorek, Elżbieta; Malisiewicz, Edward; Makieta, Magdalena; Maieła, Zbigniew; Makieła, Magdalena; Musiałek, Marcin; Popkiewicz, Marek; Rachwał, Tomasz; Sala, Stanisław; Sojski, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  Z wprowadzenia: "Problematyka metropolii i obszaru metropolitalnego od początku XX wieku, (R. Blanchard, N. S. B. Gras) stała się przedmiotem badań i wywodzi się od koncepcji gospodarczej dominacji metropolii oraz teorii ...
 • Stosunki międzykulturowe: zarys problematyki (added: 2020-05-05) 

  Paleczny, Tadeusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  Z przedmowy: "Pierwszą próbę uporządkowania problematyki stosunków międzykulturowych podjąłem, przygotowując wykłady wygłaszane na macierzystym Uniwersytecie Jagiellońskim i w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja ...
 • Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : harmonizacja europejskiej przestrzeni współpracy w dziedzinie prawa, kultury i turystyki (added: 2020-05-05) 

  Mikuś, Pavel; Obérai, Jaroslav; Gehring, Wolfgang; Venter, Gyorgy; Palij, Inna; Nowosad, Andrzej; Palowski, Janus; Mydeł, Rajmund; Dopico, Pabło; Cgovek, Istvan; Prostak, Papai; Porębski, Andrgej; Matyasik, Michał; Veselinovic, Petar; Makojevic, Nikola; Volosin, Martin; Markovic, Dragana; Dissauerowa, Darina; Dgimński, Piotr; Barcik, Agnieszka; Angelov, Dellyan I.; Piocha, Stanisław; Tomaszewski, Janusz; Jakubowski, Edward; Makieta, Zbigniew; Wajda, Krystyna; Basic, Ilija; Dorobek, Stanisław; Grabińska, Ewa; Nosel, Krystyna; Klimek, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  Słowo wstępne "Poszerzenie Unii Europejskiej w maju 2004 roku różniło się zasadniczo od wcześniejszych. Wymagało bowiem od państw kandydujących nie tylko ogromnego wysiłku dostosowawczego. Daje się ono porównać raczej z ...
 • European Constitution and National Constitution (added: 2020-05-05) 

  Hubner, Danuta; Klich, Bogdan; Biernat, Tadeusz; Reiner, Arnold; Małajny, Ryszard; Jaskiernia, Jerzy; Kugelmann, Dieter; Barnes, Pamela; Tkaczyński, Jan; Trzaskowski, Rafał; Sikuta, Jan; Grawert, Rolf; Bednarczyk, Bogusława; Ryland, Diane; Mach, Zdzisław; Kundoch, Harald; Barnes, Ian; Pożarlik, Grzegorz; Czubiński, Zbigniew; Gruszczak, Artur; Kocher, Eva; Carby-Hall, Jo; Marcinkowski, Jerzy; Tatham, Allan; Wołpiuk, Waldemar; Weiss, Manfred; Paterek, Anna; Młynarski, Tomasz; Surówka, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Preface "The history of the question of alliance, integration, and unification of European states along different lines reaches far back. We only have to mention I. Kant and J. C. Bluntschli, who saw the future of Europe ...
 • Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki podstawami analizy instrumentalnej (added: 2020-05-05) 

  Gajewski, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Ze wstępu: "Skrypt Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki z podstawami analizy instrumentalnej zawiera omówienie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki oraz wybranych metod analizy instrumentalnej przewidzianych na kierunku ...
 • Najszybsze wybory w najnowszej historii Polski. Zmiana ordynacji pomiędzy dwiema turami głosowania w czerwcu 1989 roku (added: 2020-04-30) 

  Rakowski, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Podczas półdemokratycznych wyborów parlamentarnych przeprowadzonych w czerwcu 1989 r. ujawniła się oczywista wada ordynacji wyborczej z 7 kwietnia 1989 r. Spośród 35 kandydatów z krajowej listy wyborczej tylko dwóch ...
 • Obsada stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych w Polsce po II wojnie światowej (added: 2020-04-30) 

  Niewiński, Kamil (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Głównym problemem przy odbudowie sądownictwa po II wojnie światowej była obsada stanowisk sędziowskich. Nowe władze tzw. komunistyczne, uległe dyrektywom płynącym z Moskwy, nie miały własnego, wystarczającego zaplecza ...
 • „Lodzer Zeitung” (1863–1915) jako historyczne zwierciadło relacji społeczno-politycznych w Łodzi (added: 2020-04-30) 

  Michoń, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Archiwalne teksty niemieckojęzycznej gazety „Lodzer Zeitung” wydawanej w Łodzi w latach 1863–1915 pozwalają snuć przypuszczenia dotyczące życia w tym mieście w drugiej połowie XIX i na początku XX w. Gazeta realizowała ...
 • Specyfika zawierania małżeństw przez funkcjonariuszy służb mundurowych w dwudziestoleciu międzywojennym (added: 2020-04-30) 

  Mazurek-Płecha, Irmina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Przepisy regulujące zawieranie małżeństw przez funkcjonariuszy służb mundurowych dotyczyły ogółu funkcjonariuszy danej formacji i posiadały moc obowiązującą na całym obszarze II Rzeczpospolitej, niezależnie od formy ...
 • Wymiar sprawiedliwości na Wileńszczyźnie w okresie funkcjonowania Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (1919–1920) (added: 2020-04-30) 

  Maksimiuk, Diana (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Kiedy w listopadzie 1918 r. Polska odzyskała niepodległość, przyszłość Ziem Wschodnich przedrozbiorowej Rzeczypospolitej stała pod znakiem zapytania. Choć w kwietniu 1919 r. wojska polskie zajęły Wileńszczyznę, nie została ...
 • Drobna przestępczość w okupowanej Łodzi do 1917 roku w świetle praktyki sądowej i doniesień prasy (added: 2020-04-30) 

  Machut-Kowalczyk, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  W Łodzi pod niemiecką okupacją w czasie I wojny światowej organy obywatelskie starały się utrzymać porządek w mieście. Do walki z drobną przestępczością początkowo stanęły komisje rozpoznawczo-pojednawcze, działające ...
 • Znamiona chorobowe, defekty i urazy oraz inne słabości jako cechy dystynktywne w listach gończych zamieszczanych w dzienniku urzędowym rejencji gdańskiej (Amtsblatt der Königlischen Regierungs zu Danzig) w latach 1816–1830 (added: 2020-04-30) 

  Kubus, Radosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Od 1816 r. w nowo powstałej rejencji gdańskiej publikowano dziennik urzędowy – Amtsblatt der Königlichen Regierungs zu Danzig. Jednym z zagadnień, które cyklicznie pojawiały się na łamach tegoż pisma, była kwestia ...
 • Rozkwit doktryny prawa karnego w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym – ośrodki, uczeni, idee (added: 2020-04-30) 

  Janicka, Danuta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Dwudziestolecie międzywojenne było w Polsce okresem wspaniałego rozwoju doktryny prawa karnego. Obok najstarszych profesorów – Krzymuskiego czy Miklaszewskiego, wszechstronną działalność rozwinęli przedstawiciele średniej ...
 • Dzierżawa wieczysta warszawskich nieruchomości w dwudziestoleciu międzywojennym. Zarys problematyki (added: 2020-04-30) 

  Wiśniewska, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  W II Rzeczypospolitej ułatwieniu likwidacji stosunków prawnych związanych z własnością podzieloną miały służyć kolejne akty prawne, takie jak rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 30 grudnia 1924 r. o likwidacji ...
 • Działania łódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa wobec Piotra Kosobudzkiego, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych i Pogotowia Akcji Specjalnej (added: 2020-04-30) 

  Szymański, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  W artykule ukazano postępowanie prawne wobec Piotra Kosobudzkiego, jednego z Żołnierzy Wyklętych, zasłużonego dowódcy partyzanckiego, członka Narodowych Sił Zbrojnych i Pogotowia Akcji Specjalnej. Kosobudzki po wkroczeniu ...
 • Posag królowych w świetle umów małżeńskich królów polskich z XV–XVII w. (added: 2020-04-30) 

  Szulc, Tadeusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Artykuł traktuje o instytucji posagu w królewskich kontraktach małżeńskich. Podstawę źródłową stanowi 11 zachowanych umów małżeńskich z lat 1453–1669. Posag był wyznaczany przez formalnego opiekuna panny młodej, mającego ...
 • Poglądy Emila Stanisława Rappaporta na prawo karne i jego kodyfi kację w Polsce Ludowej początku lat pięćdziesiątych (added: 2020-04-30) 

  Szczygieł, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Praca prezentuje poglądy Emila Stanisława Rappaporta na prawo karne i jego kodyfikację w początkach Polski Ludowej. Rozważania prowadzone są przede wszystkim w oparciu o zachowane materiały archiwalne, które ukazują ...
 • Wydział Wojskowo-Policyjny Rządu Gubernialnego Lubelskiego w latach 1867–1915. Organizacja i obsada personalna (added: 2020-04-30) 

  Smyk, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  W następstwie reform unifi kacyjnych przeprowadzonych przez władze carskie w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym, reorganizacji uległa administracja terenowa. Ukazem z 19/31 grudnia 1866 r. została wprowadzona w ...