Now showing items 161-180 of 4947

 • Andrzej Frycz Modrzewski Współczesne odczytanie myśli społeczno-pedagogicznej (added: 2020-03-27) 

  Aleksander, Tadeusz; Pauli, Jadwiga; Orbik, Zbigniew; Panek, Anna; Makiełło-Jarża, Grażyna; Kaczanowska, Aniela; Olearczyk, Teresa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Z przemowy: "W 2003 roku mija 500 lat od urodzin Andrzeja Frycza Modrzewskiego (1503-1572), jednego z najznakomitszych myślicieli społecznych doby renesansu, znakomitego publicysty, chluby polskiego i europejskiego ...
 • Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie TOM 3 (added: 2020-03-27) 

  Budzowski, Klemens; Bednarczyk, Bogusława; Bałut, Magdalena; Czubek, Henryk; Dorobek, Stanisław; Дем’янчук, A. C.; Цимбалюк, I. M.; Євтух, М. Б.; Galó, Miklós; Gurbiel, Roman; Jakubowski, Edward; Korzeniowski, Leszek; Kosiorowska, Anna; Kowalczyk, Paulina; Kozanecka, Maria; Mesjasz, Lidia; Nowosad, Andrzej; Oliwkiewicz, Barbara; Ostrzyniewski, Krzysztof; Oziewicz, Ewa; Pera, Bożena; Stratna, Magdalena; Starzyk, Kazimierz; Ślusarczyk, Magdalena; Świerczyńska, Jowita; Tomaszewski, Janusz; Venter, György; Vizi, László Tamás; Volchenkova, Galina; Zębala, Elżbieta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Ze wstępu: "1 maja 2004 przyniesie radykalną zmianą sytuacji dotychczasowych kandydatów do Unii Europejskiej. Z roli aplikanta i petenta przekształcą się we współdecydenta. Już dziś z przyszłymi członkami konsultuje się ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2003 (added: 2014-07-24) 

  Szlachta, Bogdan; Kilian, Stanisław; Łabędź, Krzysztof; Bednarczyk, Bogusława; Stoczewska, Barbara; Reszczyński, Jarosław; Kapiszewski, Andrzej; Hoffmann, Henryk; Łętocha, Rafał; Seniów, Jerzy; Rybska-Klapa, Jolanta; Lumer, Agnieszka; Szczepaniak-Wiecha, Izabela; Pucek, Zbigniew; Paleczny, Tadeusz; Banaś, Monika; Dziuba-Burczyk, Alicja; Korzeniowski, Leszek; Ziarko, Janusz; Grott, Bogumił; Kilian, Stanisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
 • Odpowiedzialność sprawcy wypadku komunikacyjnego za spowodowanie tzw. lekkiego uszkodzenia ciała (added: 2020-12-01) 

  Pawlik, Renata (Instytut Ekspertyz Sądowych, Wydaw. Rondo, 2003)
  "Przedstawiając problematykę odpowiedzialności sprawcy wypadku komunikacyjnego za spowodowanie tzw. lekkiego uszkodzenia ciała w kodeksach karnych z roku 1969 i 1997 warto przypomnieć, choćby w skrócie, sytuację, ...
 • Poczucie sensu życia oraz postawa wobec siebie jako kategorie salutogenetyczne. Badania mężczyzn po zawale serca (added: 2021-01-25) 

  Ostrowski, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  Z wprowadzenia: "Psychologia stosowana, z obszaru problemów zdrowia i choroby, tradycyjnie odwołuje się do pojęć negatywnych. Takie było zapotrzebowanie ze strony praktyki klinicznej przez dziesiątki lat. Dominowało ...
 • Totalitarna rzeczywistość Vaclava Havla i Herberta Marcuse'a jako przykład konwergencji wschodu z zachodem (added: 2019-06-27) 

  Walecka, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Zanim w 1989 roku Vaclav Havel został prezydentem Czechosłowacji, jako dysydent - założyciel organizacji obrony praw człowieka Karta 77 - spędził wiele dni w więzieniu. „Dużo rozmyślał wtedy o systemie, który go wsadził ...
 • Status systemu europejskiego. Reperkusje konstytucyjne (added: 2019-06-28) 

  Biernat, Tadeusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Z wprowadzenia: "Relacje między prawem a polityką w ramach integracji europejskiej zaowocowały szczególnym typem systemu. W przeciwieństwie do klasycznej formy organizacji politycznej społeczeństwa, jaką jest państwo, ...
 • Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2004 (added: 2014-10-01) 

  Smolicz, J. J.; Kapiszewski, Andrzej; Lin, Cheng-yi; Kapiszewski, Diana; Sławiński, Roman; Zemanek, Adina; Paleczny, Tadeusz; Bryk, Andrzej; Zalewski, Wojciech; Banaś, Monika; Kotas, Jarosław; Tomasiewicz, Jarosław; van Schalkwyk, Phil (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
 • Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2 specjalny, 2004 (Stany Zjednoczone a świat współczesny) (added: 2014-10-01) 

  Nagórski, Andrew; Mansfield, Harvey C.; Winthrop, Delba; Bryk, Andrzej; Bryk, Andrzej; Rokicki, Jarosław; Rokicki, Jarosław; Paleczny, Tadeusz; Zyblikiewicz, Lubomir; Banaś, Monika; Walaszek, Adam; Staszków, Jan; Kłosowicz, Robert (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
 • Akcja Afirmatywna, doktryna różnorodności a plemienna koncepcja społeczeństwa liberalnego (added: 2019-05-21) 

  Bryk, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Jednym z najbardziej kontrowersyjnych przykładów sporu w dziedzinie praw obywatelskich w Stanach Zjednoczonych są sprawy dotyczące tak zwanej Akcji Afirmatywnej (Affirmative Action). Rozmaicie rozumiana, będąca trwałą ...
 • Sporne problemy nowożytnej historii Chin (added: 2019-05-21) 

  Sławiński, Roman (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "W badaniach nowożytnej historii Chin, podobnie jak w odniesieniu do badań dziejów innych krajów, zawsze występowały problemy sporne. Wynika to z samej materii badań: już w momencie powstawania faktu historycznego występują ...
 • Tendencje rozwoju przedsiębiorstw etnicznych w Stanach Zjednoczonych (added: 2019-05-21) 

  Banaś, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Historia rozwoju przedsiębiorstw etnicznych w Stanach Zjednoczonych ostatnich stu lat ukazuje wyraźną korelację dwóch czynników: struktur społeczno-politycznych kształtujących środowisko, w jakim podejmowano działalność ...
 • What Tocqueville Says to Liberals and Conservatives Today (added: 2019-05-21) 

  Mansfield, Harvey C.; Winthrop, Delba (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Russell Baker once said that in our time people cite Tocqueville without reading him even more than they do the Bibie and Shakespeare. Every American president sińce Eisenhower has ąuoted him, no doubt without reading ...
 • Przemoc w ruchu ekologicznym: od obywatelskiego nieposłuszeństwa do terroryzmu (przypadek Earth Liberation Front) (added: 2019-05-21) 

  Tomasiewicz, Jarosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Tragedia 11 września 2001 r., stawiając na pierwszym planie zagrożenie ze strony terroryzmu międzynarodowego przyćmiła fakt, że USA borykają się też z terroryzmem rodzimego chowu. A na wewnętrznym froncie najbardziej ...
 • Afryka podzwrotnikowa: cywilizacja i kultura (added: 2019-05-21) 

  Zalewski, Wojciech (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "W poniższym szkicu próbuję zasygnalizować, przez pryzmat Afryki międzyzwrotnikowej, konsekwencje zderzenia cywilizacji i kultur różnych poziomów. Złożoność etniczna, kulturowa, historyczna i różnice geograficzne Afryki ...
 • The Bill of Rights and Judicial Review in the American Constitution of 1787 (added: 2019-05-21) 

  Bryk, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "It is a thesis of this article that the Bill of Rights in the Constitution facilitated the practice of federal judicial review. There were no explicit statements about review in the Bill of Rights but it conditioned the ...
 • The infrastructure of Justice: Institutional Determinants of High Court Decision-Making in Argentina and Venezuela (added: 2019-05-21) 

  Kapiszewski, Diana (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  From introduction: "During the last two decades, social scientists have begun to examine the links between law and legał systems, and the broader political and economic changes that are transforming developing democracies. ...
 • Struktura rasowa, wyznaniowa i klasowo-warstwowa społeczeństwa brazylijskiego: w kierunku modelu pluralistycznego (added: 2019-05-21) 

  Paleczny, Tadeusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Rozmieszczenie ludności w Brazylii jest bardzo nierównomierne. W największym regionie północnym (norte) obejmującym wraz z Amazonią około 40% powierzchni kraju, mieszka 7,6% ludności. Największa liczba ludności, ...
 • Niektóre aspekty buddyjskiej ścieżki jako sposób budowania więzi ze światem (added: 2019-05-21) 

  Kotas, Jarosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Buddyzm nie wytworzył nigdy koherentnego poglądu na świat przyrody. Prymarnie zajmuje się on nie naturą jako przyrodą, ale naturą umysłu. W czasach, gdy buddyzm indyjski, wywodzący się od Buddy Śakjamuniego, nie zdążył ...
 • Stulecie amerykańskiej literatury o Polonii 1900-2000 (added: 2019-05-21) 

  Walaszek, Adam (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Spróbuję pobieżnie scharakteryzować dokonania amerykańskiej literatury historycznej dotyczące polskiej grupy etnicznej w USA. Podobne podsumowania czynione od czasu do czasu pomagają definiować nowe perspektywy badawcze. ...