Now showing items 1641-1660 of 4843

  Title
  Liability of Public Authorities in England and France. Damages for Breach of EC law after Francovich and Brasserie [1]
  Liberal monism and the culture war: Richard J. Neuhaus and the imperial moral self [1]
  Liberalizacja prawa pracy [1]
  Liberalne, demokratyczne czy obywatelske? Społeczeństwo obywatelskie a liberalna demokracja [1]
  Liberalny kapitalizm w kryzysie: wybrane problemy [1]
  Libertariańska koncepcja własności [1]
  Liberty and Yirtue in the American Founding [1]
  Libia a Zachód. Od zamachów do współpracy [1]
  Libia po interwencji zbrojnej w 2011 roku [1]
  Liczba i rozmieszczenie ludności niemieckiej na Pomorzu w okresie II Rzeczpospolitej [1]
  Limited response to Marcin Gołaszewski's Conclusions From the Meta-Analytic Survey of Criterion Accuracy of Validated Polygraph Techniques [1]
  Lipodystrofia jako problem czasów współczesnych [1]
  List do Redakcji. Architektura szpitali psychiatrycznych – wybrane problemy istniejącego stanu infrastruktury [1]
  Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego [1]
  Logical Identity of Conclusions from Polygraph Testing Performed in Control Questions Test (CQT) and Guilty Knowledge Test (GKT) Techniques [1]
  Lokalne programy rewitalizacji w kształtowaniu przestrzeni miejskiej na przykładzie Krakowa i Poznania [1]
  Lokowanie produktu i jego regulacja w prawie unijnym [1]
  Ludność arabska w państwie żydowskim [1]
  Ludzie Donbasu wykluczeni z ukraińskiego społeczeństwa czy z Ukrainy? Próba analizy [1]
  Ludzie starsi w rodzinach wiejskich a system wsparcia dla nich w pomocy społecznej [1]